RANK [IN]

India

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1
Dinesh Hari 302 313 1,117 1,769.8
2
Mayank Pathak 418 429 735 1,635.4
3
Aditya Singh 375 399 658 1,596.8
4
Nadiminty Kaundinya 427 449 743 1,315.1
5
Vikas Choudhary 184 186 476 1,053.2
6
Alex 2AI 337 344 705 1,041.1
7
Yogesh Chhetri 357 378 547 993.8
8
Yash Roy 311 327 788 989.6
9
Priyansh Saxena 283 286 391 896.9
10
Jainan N Tandel 258 272 529 764.8
11
Riya singh 231 242 564 739.1
12
Divyansh Vinayak 245 255 455 722.8
13
Debajyoti Nath 253 262 486 701.9
14
Milind Topno 235 249 416 650.2
15
Vasu Gupta 228 236 352 636.9
16
Subhankar Das 189 192 366 634.1
17
manish 210 226 421 632.4
18
Aryan Garg 173 191 523 561.1
19
Suraj 207 222 407 549.2
20
Divyasheel 195 205 427 547.2
21
pkmr1291 154 166 264 535.3
22
jaya balaji 141 144 390 500.5
23
bonfire 170 170 281 496.7
24
Kumar Shanu Anand 147 151 321 491.7
25
avinav_sanyal 163 165 558 489.6
26
Paras jain 151 161 396 489.4
1 of 75