RANK [IN]

India

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1
Dinesh Hari 302 313 1,117 2,030.27
2
Mayank Pathak 418 429 735 1,968.54
3
Aditya Singh 375 399 658 1,888.61
4
Nadiminty Kaundinya 427 449 743 1,588.76
5
Alex 2AI 337 344 705 1,212.08
6
Yogesh Chhetri 368 387 562 1,196.86
7
Yash Roy 311 327 788 1,139.58
8
Priyansh Saxena 283 286 391 1,020.60
9
RAJ 297 330 640 950.29
10
Jainan N Tandel 258 272 529 860.96
11
Riya singh 231 242 564 822.30
12
Divyansh Vinayak 245 255 455 809.10
13
Debajyoti Nath 253 262 486 788.44
14
Milind Topno 235 249 416 724.66
15
Vasu Gupta 228 236 352 707.67
16
manish 210 226 421 697.12
17
Subhankar Das 189 192 366 692.50
18
Aryan Garg 173 191 523 608.41
19
Suraj 207 222 407 604.60
20
jaya balaji 147 151 419 603.51
21
Divyasheel 195 205 427 599.20
22
pkmr1291 154 166 264 575.47
23
shubham 124 143 239 562.07
24
bonfire 170 170 281 537.85
25
avinav_sanyal 163 165 558 528.49
26
Kumar Shanu Anand 147 151 321 526.92
1 of 77