RANK [JP]

Japan

Ranking User Solved Tried Submissions Points
131
natan felipe 0 3 20 4.00
132
K. M. Aslam Uddin 0 2 3 3.00
133
shafaet 0 1 3 3.00
134
Akshay Jain 0 1 1 3.00
135
chaoSefat 0 1 1 3.00
136
Mehedi Hasan Shihab 0 1 3 3.00
137
Seamur Rahman Seam 0 1 6 3.00
138
Santhosh S Kashyap 0 1 1 3.00
6 of 6