RANK [KG]

Kyrgyzstan

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1
__Dima__ 404 405 754 1,664.23
2
azz 279 279 688 1,498.44
3
Isken 310 310 772 1,337.17
4
RUZANNA 312 314 658 1,198.64
5
amatobat 300 304 550 1,153.14
6
isa 255 255 576 1,001.60
7
Horror 238 272 741 966.14
8
Shisyr 256 256 266 827.75
9
Zamir Ruslanov 168 171 554 757.77
10
pawtny 201 201 388 720.33
11
Lina 191 193 365 717.96
12
wttbddsk 188 189 520 684.59
13
Tatiana 216 226 390 670.28
14
Erzhan Anarkulov 163 173 546 654.12
15
ggg 196 207 624 634.08
16
Kseniia Priakhina 201 215 400 622.78
17
Arsen Tokbaev 185 185 401 617.76
18
Isa 153 159 669 607.10
19
dave 160 164 463 606.91
20
Aidar 186 192 551 602.74
21
Aknazar 181 183 628 595.02
22
VPD 137 139 359 587.79
23
Tilek Baike 177 178 603 584.09
24
Dastan Alybaev 179 180 344 575.61
25
Moritz Konarski 174 185 677 575.14
26
Zhakshylyk 178 179 398 573.76
1 of 17