AUST RANK

Ahsanullah University of Science and Technology

Ranking User Solved Tried Submissions
1
Mrinmoi Hossain Mokit 301 311 445
2
Sifat Ahmed IV 274 281 396
3
Fahim Ahsan Khan 243 265 452
4
Monir004 237 241 418
5
Know Nothing 212 224 397
6
Robo Circuit 210 215 845
7
Richie Rozario 153 161 227
8
ridwanur rahman 138 149 264
9
Azwad Rab 136 142 210
10
Minus Zero 129 130 198
11
Sami Ansari Prince 129 131 256
12
Sadman Ahsan Susmoy 126 131 172
13
Tofail Fahim 124 125 272
14
rishadul islam khan 116 116 211
15
arafath hossain 111 115 212
16
Alam Khan 108 109 162
17
Sadia Sharna 108 119 223
18
Suvom Som 107 113 190
19
Faisal Ahmed 106 109 235
20
Fahim Al Raihan 106 121 416
21
Shamit Ahmed 98 117 250
22
Arafat Yousuf 95 97 183
23
Nafis Islam 94 101 147
24
Debashis roy 93 96 310
25
Salman Arefin Rayen 89 91 162
26 Acrobatic Sam 88 88 106
1 of 13