AUST RANK

Ahsanullah University of Science and Technology

Ranking User Solved Tried Submissions
1
Mrinmoi Hossain Mokit 301 311 445
2
Sifat Ahmed IV 274 281 396
3
Fahim Ahsan Khan 243 265 452
4
Monir004 237 241 418
5
ih_hira 212 224 399
6
Robo Circuit 210 215 845
7
Suvom Som 195 223 356
8
Richie Rozario 153 161 227
9
ridwanur rahman 148 156 283
10
rishadul islam khan 142 142 255
11
Nabil Ahmed 137 140 203
12
Azwad Rab 136 142 210
13
Nipun Paul 131 141 277
14
Tofail Fahim 130 131 287
15
Minus Zero 129 130 198
16
Sami Ansari Prince 129 131 256
17
Sadman Ahsan Susmoy 126 131 172
18
Kamrozzaman Bhuiyan 118 118 253
19
arafath hossain 111 115 212
20
NI9E 111 118 238
21
Propo_41 109 112 190
22
Alam Khan 108 109 162
23
Sadia Sharna 108 119 223
24
Arafat Yousuf 106 108 210
25
Faisal Ahmed 106 109 235
26
Fahim Al Raihan 106 121 416
1 of 15