AUST RANK

Ahsanullah University of Science and Technology

Ranking User Solved Tried Submissions
1
Mrinmoi Hossain Mokit 301 311 445
2
Sifat Ahmed IV 274 281 396
3
Fahim Ahsan Khan 243 265 452
4
Monir004 237 241 418
5
ih_hira 212 224 399
6
Robo Circuit 210 215 845
7
Richie Rozario 153 161 227
8
ridwanur rahman 138 149 264
9
Azwad Rab 136 142 210
10
rishadul islam khan 133 133 239
11
Nipun Paul 131 138 268
12
Minus Zero 129 130 198
13
Sami Ansari Prince 129 131 256
14
Sadman Ahsan Susmoy 126 131 172
15
Tofail Fahim 124 125 272
16
Suvom Som 120 133 211
17
arafath hossain 111 115 212
18
NI9E 111 118 235
19
Propo_41 109 112 190
20
Alam Khan 108 109 162
21
Sadia Sharna 108 119 223
22
Faisal Ahmed 106 109 235
23
Fahim Al Raihan 106 121 416
24
Kamrozzaman Bhuiyan 99 99 206
25
Tabassum Urmi 98 101 157
26
Shamit Ahmed 98 117 250
1 of 14