BAIUST RANK

Bangladesh Army International University of Science and Technology

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1
Khalid Abdullah 162 163 395 477.06
2
Saad Bin Kamal 143 154 486 349.17
3
Md Ashikur Rahman 106 114 166 272.48
4
M.A. Monyeem 106 106 168 267.02
5
FForhad 79 81 242 241.42
6
Md. Jishan Ahmad Shipu 95 95 229 239.12
7
S M Samnoon Abrar 90 104 144 225.20
8
LoneWolfDON 71 71 101 211.46
9
Mamun Ahmed 63 66 88 205.84
10
Salma_Miha 75 76 139 193.72
11
DarkMotion 72 80 155 189.57
12
Tamal(1111038) 73 73 166 179.52
13
MD. EASIN 67 68 243 177.11
14
Fatema Akter 62 62 193 165.79
15
riaz uddin 61 62 80 164.50
16
MD. Aftab Uddin Alif 69 77 119 163.97
17 Shatabdi_sikta 56 56 160 159.34
18
ATikur RaHman 56 58 130 156.94
19 Sonia Akter 58 59 154 154.00
20
Sayma Khorshed Chowdhury 62 62 106 151.61
21
Khaled Saifullah Fahad 58 58 117 149.31
22
MD.Rasel Sarker 57 59 85 146.64
23
MD. Shakil Hossen 57 57 86 144.58
24
Akila Rahman 62 63 117 143.68
25
Hridoy Khan 49 50 109 142.21
26
Md. Imrul Kayes 53 55 88 138.79
27
Nishat Tasnim 59 63 154 137.87
28
Saiara Jahan Chowdhury 59 62 106 136.50
29
G.M. Abdullah Al-Kafi 47 50 181 131.52
30
Reza 47 49 125 129.73
31
Rafid Mahboob 53 57 97 127.00
32
_xRytnix_ 48 52 71 125.96
33 Koushik Roy 47 49 129 122.69
34
Fariha Mahmud 46 47 82 120.97
35
SA Liza 46 49 82 116.63
36
sanowar hossain 42 45 134 115.44
37
Ahmed Jamil 49 52 143 112.95
38
sadia mim 43 43 88 108.76
1 of 6