BDU RANK

Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Digital University

Ranking User Solved Tried Submissions Points
39
Ummay Haney 15 15 41 39.76
40
Afjal Hossain 12 12 43 32.89
41
jui_26 11 11 20 31.87
42
Nashim Nishad 11 11 23 29.75
43 Sadikur Rahman Sadik 11 12 20 28.65
44
Md. Jamil Hossain Shaharia 10 10 19 27.23
45
Fatema Huda Koli 11 12 26 25.42
46
সাজ্জাদ হোসেন নিলয় 8 8 14 22.89
47 N/A 6 6 10 19.96
48
Mahedy Bappy 6 6 7 19.46
49
TASNIMA HAMID 8 8 10 18.86
50
Sieadatun Nahan 5 5 5 18.04
51
Mahdi Hasan Piar 5 5 7 18.04
52
Md.Sajaratul Yakin Sagor 5 7 8 17.44
53
Shawon_02 5 5 19 17.04
54 Alina Akter 5 5 18 16.94
55 FAHAD MAHMUD 7 8 16 16.85
56 Mohammad Sefat Khan 4 4 9 15.63
57
Abdus Sabur 4 4 7 15.63
58
Taslima Akhter Lina 4 4 4 14.63
59
Maruf Hasan 3 3 4 14.32
60
Akash 3 3 6 14.32
61
Rony 2 2 3 14.11
62
Brilliant_07 1 3 5 8.90
63
Anima Zaman 1 3 5 8.20
64 Munira Akter 0 1 1 4.00
65
Arifuzzaman Ripon 0 1 9 4.00
2 of 2