BSFMSTU RANK

Bangamata Sheikh Fojilatunnesa Mujib Science and Technology University

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1
Sobuj Mia Green 113 113 244 296.36
2
Saif Bashar 56 58 123 223.04
3
Arjun pal 42 43 167 125.91
4
Sohancms 43 43 78 117.45
5
cse lanju 18 19 51 47.10
6
Neamotullah Naim 9 9 24 25.41
7
Omayer Ahmed 8 9 16 22.89
8
Md Rahmot 4 5 15 15.63
9
Shohag Mia 1 1 1 8.20
10
nayeem ahamed 0 1 2 5.00
11
smrity nur 1 3 9 4.20
12 selim hasan raj 0 1 11 4.00
13
Jahangir alom 0 1 1 4.00
14
Rezaul Karim Shibly 0 2 3 4.00
15
Ashrafur Rahman Ador 0 1 4 4.00
16 Subahan 0 1 2 4.00
17
Mohammad Monir Hossain Shawon 0 3 5 4.00
1 of 1