BSMRSTU RANK

Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Science & Technology University

Ranking User Solved Tried Submissions
1
# rifat tangir 358 363 629
2
Niloy Hossain 79 82 158
3
Apurbo Das 76 76 92
4
HASIB 66 67 123
5
Umme Habiba(17CSE009) 64 64 131
6
Mizanur Remon 64 64 152
7
Md. Mahmudul Hasan 57 57 161
8
sajidulkarim 57 61 98
9
DinuCSE055 56 56 123
10
Mostofa Omar Fattha 55 55 124
11
walid cse 49 49 81
12
arifuzzaman 44 55 104
13
tahmidhasan3003 42 42 50
14
shafayet hossain 39 39 52
15
Ishtiak Ahmmed 34 39 81
16
shaikh 33 33 38
17
Fazle Rabbi Linkon 30 30 65
18
Bashir Ahmed 28 29 107
19
Sajib 28 30 50
20
MD SHOEB HOWLADER 27 27 58
21
Yo Yo Vivek Karna 27 29 84
22
Shoeb Akhter 27 30 63
23
ratul.sikder420 26 26 40
24
Khairun Nahar Jakia 26 29 63
25
GSM Masum 25 30 49
26
Tushar Imran 23 23 43
1 of 4