BSMRSTU RANK

Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Science & Technology University

Ranking User Solved Tried Submissions
1
Niloy Hossain 79 82 158
2
HASIB 66 67 123
3
sajidulkarim 57 61 98
4
Mostofa Omar Fattha 55 55 124
5
walid cse 49 49 81
6
arifuzzaman 44 55 104
7
tahmidhasan3003 42 42 50
8
Md. Mahmudul Hasan 41 41 131
9
shafayet hossain 39 39 52
10
Mizanur Rahman 39 39 98
11
Ishtiak Ahmmed 34 39 81
12
Fazle Rabbi Linkon 30 30 65
13
Bashir Ahmed 28 29 107
14
Sajib 28 30 50
15
MD SHOEB HOWLADER 27 27 58
16
Shoeb Akhter 27 30 63
17
ratul.sikder420 26 26 40
18
Khairun Nahar Jakia 26 29 63
19
GSM Masum 25 30 49
20
Yo Yo Vivek Karna 24 25 66
21
Tushar Imran 23 23 43
22
Amit guha 23 24 49
23
kanon chakma 23 24 53
24
RJA 22 22 29
25
Aim to miss 21 24 55
26
Masnun Siam 19 19 39
1 of 3