BSMRSTU RANK

Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Science & Technology University

Ranking User Solved Tried Submissions Points
191
junior 2 5 11 9.90
192
SetuCSE17 1 1 2 9.20
193
Solaiman Hossain 1 1 6 9.20
194 Ahnaf Nakib 2 2 14 9.20
195
Akash Bhowmik 1 1 1 8.20
196
Md: Shihab Hossain 1 1 7 8.20
197
muzahid islam 1 1 3 8.20
198
Mushfiqur Rahman 1 1 3 8.20
199
AAhad Nur 1 2 8 7.50
200
Sanath Saha 0 1 1 6.00
201
Priyankar Biswas 0 1 1 6.00
202
Anik Sarker 0 1 4 6.00
203
Shahriar Kawsik 0 4 12 6.00
204
Moshiur Rahaman Chowdhury 0 1 3 5.00
205
salman94 0 1 7 5.00
206
Rasheduzzaman 0 1 3 5.00
207
Joynul Abadin Rasel 0 1 3 5.00
208
Tusher Ahmed 0 1 3 5.00
209
Sumaiya Suchana 0 1 2 4.00
210
Blue_Bird 0 2 4 4.00
211
Md Rahim 0 1 5 4.00
212 Mostafizur Rahman Prince 0 1 2 4.00
213
turjo khan 0 1 1 4.00
214 Sakib Redoy 0 1 2 4.00
215 Jonayet Hossain 0 1 1 4.00
216 Adeeb Muhaimin 1 1 1 3.90
6 of 6