BUBT RANK

Bangladesh University of Business and Technology

Ranking User Solved Tried Submissions Points
39
Pikkachu 133 136 349 337.43
40
K. M. Inzamul Haque Hemal 124 124 131 336.40
41
Faisal Ahmed 115 116 180 313.45
42
Rakib 120 123 192 312.23
43
Munzirul Alom 150 151 155 311.39
44
Md. Kawsher Mahbub 120 122 174 310.86
45
shihabsys 104 111 292 307.70
46
Zobayer Hasan (Nayem) 105 106 189 301.64
47
RomanaAhmed 112 112 187 293.01
48
jim.khan880 104 105 187 292.06
49
Riyad 117 121 229 290.81
50 Habib 104 105 155 287.76
51
Mahfuz Alam 99 105 304 287.64
52
Reus 100 100 228 286.41
53
Rahim 111 114 185 277.41
54
Tanvir Ahmed 105 107 133 277.27
55
Ziadul Islam 101 101 142 273.02
56
tasfia disha 106 108 142 270.17
57
Nurul Amin Khandaker 107 108 169 265.99
58
Hosain Arif 105 119 396 265.43
59
Mostary Mithila 100 101 133 263.58
60
Munna_Bhai 103 105 169 262.77
61
Saiful 98 98 191 262.46
62
FA Kabita 104 104 121 260.70
63
Akram Khan 87 97 133 257.25
64
Afrina 113 120 177 257.22
65
Emon 95 96 144 255.28
66
sayedmehedi 99 102 215 254.67
67
zahid99 102 116 179 253.12
68
M M Mehedi Hasan 100 102 210 250.49
69
jb jason 97 101 149 249.84
70
aminul islam Fahim 99 101 215 249.81
71
urme 97 98 169 248.37
72
Abubokkar Abdullah 98 102 128 246.60
73
HR Shohel 96 96 149 245.23
74
Anupam Hayat Shawon 94 94 253 245.21
75
Samin Sakif 58 58 156 245.03
76
Samsus Salehin Sabbir 97 98 144 243.04
2 of 28