BUTEX RANK

Bangladesh University of Textiles

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1
MKH Emon 168 182 400 482.87
2 tanjirul islam 109 109 289 286.62
3
Rezwanul Islam Pranto 65 66 94 159.03
4
Arnob Mahmud 34 44 44 87.28
5
রাজিব স্মরণ 41 50 69 86.24
6
Rahat Abdullah 30 34 157 83.97
7
MAHBUB RIAZ 19 19 49 48.33
8
বাহারুর রায়েক 15 15 22 41.79
9
Tanvir Hossain 11 11 13 31.76
10
anupam saha 10 12 55 29.24
11
Shaon Sarwar 10 13 17 28.64
12
Shahriar Ahmad Fahim 10 14 54 27.63
13
Ashraful Kabir 2 3 8 15.92
14
Mostafizur Rahman Limon 2 3 28 13.21
15
Ashraful Kabir Alif 0 1 1 5.00
1 of 1