CCN RANK

CCN University

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1
Madhab 154 156 398 501.1
2
MD NAHID HASAN BHUIYAN 175 178 364 500.3
3
মাহমুদুল হক ইভান 100 101 189 358.2
4
Nazmul Hossain 124 124 150 348.2
5
Siam Chowdhury 96 102 279 280.0
6
Sanjari Fahima 70 71 135 214.2
7
Tanjina Akter 65 66 198 204.7
8
Sahiqur Rahman 55 55 112 174.2
9
Md Rajib 41 46 103 159.3
10 Jahid 48 54 83 135.3
11
metul nandi 39 41 116 131.1
12
Emranul Islam 30 30 53 116.0
13
RooT CodeR 24 24 61 83.5
14 aisha mim 27 31 91 79.7
15
MD.HABIBUR RAHMAN ROBIN 21 25 50 77.1
16
Jahidul Islam Meraz 12 13 25 38.9
17
nadim mahmud 10 12 29 38.7
18
Radia Jahan Chowa 10 10 20 37.3
19 Ahmed Reaz Chowdhury 4 4 11 24.3
20
Sakib Arifin 5 6 24 22.7
21
Rifat Mahmud 2 2 4 14.9
22
Tarik Mazumder 1 2 6 10.2
23
Hare Krishna Paul 0 1 3 4.0
24
Emon Hasan 0 1 5 4.0
1 of 1