CCN RANK

CCN University

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1
MD NAHID HASAN BHUIYAN 175 178 364 542.97
2
Madhab 154 156 398 538.71
3
Nazmul Hossain 150 150 182 454.78
4
মাহমুদুল হক ইভান 100 101 189 375.66
5
Sahiqur Rahman 120 122 336 350.22
6
Siam Chowdhury 96 102 279 293.10
7
Tanjina Akter 91 91 229 275.19
8
Iqbal Hossain 80 82 203 232.73
9
Sanjari Fahima 70 71 135 221.51
10
Sakib Arifin 42 45 172 168.05
11
Md Rajib 41 46 103 162.48
12 Jahid 48 54 83 138.46
13
metul nandi 39 41 116 133.59
14
Emranul Islam 30 30 53 118.71
15 aisha mim 32 35 100 96.28
16
RooT CodeR 25 25 62 87.45
17
Shanto 19 20 35 59.92
18
Tanim Ahammad 18 18 24 56.16
19
nadim mahmud 16 18 41 53.89
20
SM Sagar 15 15 16 53.09
21 বৈচিত্র্যময় বাংলাদেশ 15 15 24 52.08
22 Robin Khan 17 18 28 51.32
23
Opu Khan 14 16 17 47.30
24
Tusher Chowdhury 11 11 20 46.15
25
Loser 12 13 17 44.74
26
Jahidul Islam Meraz 12 14 26 43.15
1 of 2