CCN RANK

CCN University

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1
Madhab 158 160 432 508.91
2
MD NAHID HASAN BHUIYAN 175 178 364 480.02
3
Iqbal Hossain 176 177 394 431.19
4
Nazmul Hossain 158 158 196 420.09
5
Sahiqur Rahman 120 122 336 307.90
6
মাহমুদুল হক ইভান 100 101 189 285.15
7
Tanjina Akter 105 106 251 278.42
8
Siam Chowdhury 97 103 297 269.71
9
Sakib Arifin 64 66 254 196.06
10
Sanjari Fahima 70 71 135 183.78
11
Md Rajib 41 46 103 131.09
12
Jahidul Islam 49 54 84 118.54
13
metul nandi 39 41 116 106.93
14
Sumaiya Tabassum 33 33 333 98.38
15
Emranul Islam 30 30 53 96.95
16
RooT CodeR 31 32 78 87.87
17 aisha mim 33 37 103 81.75
18
Shanto 19 20 35 47.32
19
Tanim Ahammad 18 18 24 44.47
20 Robin Khan 17 18 28 42.84
21
nadim mahmud 16 18 41 42.22
22 বৈচিত্র্যময় বাংলাদেশ 15 15 24 40.79
23
SM Sagar 15 15 16 39.78
24
Opu Khan 14 16 17 36.54
25
Tusher Chowdhury 11 11 20 34.98
26 Mazharul9008 13 13 15 34.61
27
Loser 12 13 17 32.89
28 srabon sutra dhar 11 12 27 31.76
29
Emon Hasan 11 11 37 31.36
30
Jahidul Islam Meraz 12 14 26 31.28
31
Ah Sabiha 9 9 22 28.40
32
Radia Jahan Chowa 10 10 20 27.63
33
Muhammad Rabbi 8 8 14 21.87
34 Ahmed Reaz Chowdhury 4 4 11 20.54
35
Jakia Sultana 6 6 11 20.46
36
Tania Afrin 6 6 8 20.46
37
Majarul Remon 5 6 6 19.04
38
Rifat Mahmud 2 2 4 13.11
1 of 2