CCN RANK

CCN University

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1
Madhab 151 153 391 491.5
2
MD NAHID HASAN BHUIYAN 158 161 318 442.4
3
Nazmul Hossain 118 118 144 330.4
4
Sanjari Fahima 70 71 135 212.2
5
মাহমুদুল হক ইভান 68 68 154 208.1
6
Tanjina Akter 53 53 162 170.9
7
Sahiqur Rahman 53 53 108 165.6
8 Siam Chowdhury 50 52 147 153.7
9
Md Rajib 37 39 92 147.2
10 Jahid 48 54 83 135.3
11
metul nandi 39 41 116 131.1
12
MD.HABIBUR RAHMAN ROBIN 21 24 49 76.1
13 aisha mim 15 18 46 51.7
14
nadim mahmud 10 11 27 38.7
15
Radia Jahan Chowa 10 10 20 37.3
16 Ahmed Reaz Chowdhury 4 4 11 24.3
17
Sakib Arifin 5 6 23 22.7
18
Rifat Mahmud 2 2 4 14.9
19
Tarik Mazumder 1 2 6 10.2
20
Hare Krishna Paul 0 1 2 4.0
1 of 1