CHITTA RANK

University Of Chittagong

Ranking User Solved Tried Submissions
1
maifee_ul_asad 362 397 807
2
Barat Ahmed 324 342 1,079
3
Abu Kaiser Md Faysal (Nayim) 190 199 302
4
Ahsan 154 173 264
5
Fahad Mehmud 142 155 450
6
adur jihan 132 136 244
7
Jannat Hasi 126 134 187
8
Jingaa 118 118 167
9
Partha Pratim Nath 116 119 189
10
Md. Ragib Hasan 113 115 208
11
Sharif Noor Zisad 112 120 227
12
Morshed rana 106 110 164
13
Naimur Rahman 104 107 208
14
Sakib Showad 104 108 249
15
Borhan uddin 103 106 221
16
Atikur Rahman Chitholian 103 108 132
17
Avisheak Das 101 106 171
18
MD. MUHTADIR RAHMAN 101 112 252
19
Nishat Soultana Chy 100 103 158
20
Md. sajib hosen 100 106 147
21
candela79 100 111 204
22
Inan Mashrur 98 100 135
23
Rashedul Alam 98 103 142
24
Aseem Chakrabarthy 92 96 170
25
S. Arfan 87 87 147
26
Joy Roy 85 89 205
1 of 4