DHAKAINT RANK

Dhaka International University

Ranking User Solved Tried Submissions Points
77
AminulTheCseboy 31 31 42 94.66
78
Gani Sarkar 34 36 58 94.39
79
Shoishob Mohonto 31 31 49 92.22
80
khandoker Shahidujjaman Shahid 33 36 61 88.86
81
Anik Das 30 31 46 88.23
82
Shariful Islam 31 31 56 87.57
83 Md Khademul Islam 17 26 76 85.61
84
Rabiul Hasan Riaz 27 31 50 84.57
85
jahin 30 32 57 83.47
86
Mehedi Hasan Likhon 24 24 41 82.57
87
Siddiqur Rahman 33 36 47 81.25
88
Songjukta Prosad 34 34 60 81.18
89
tasauf 29 30 47 79.78
90
Shamsul Arefin 20 20 68 79.24
91
Khadiza akter tanha 27 27 61 79.10
92
Kazi Jewel 26 27 49 75.52
93
safiya Shariif 25 25 122 73.80
94
Momenul Islam Rijvi 28 28 39 72.44
95
SK 28 28 39 70.32
96
Mehedi Hasan Likhon 25 25 28 69.61
97
Ashraf 24 27 99 67.96
98
Abu Musa 22 22 86 67.86
99
Sunmoon Bappy 24 24 41 67.76
100
samiul23 25 30 108 66.20
101
Torikul komol 21 23 33 65.85
102
Ariful Islam 22 25 37 63.15
103
Md Mazharul Islam 22 23 63 62.45
104 Mahfujur RAHMAN 22 24 41 62.24
105 Promise 24 24 51 62.20
106
Arafat_Alam 22 22 38 60.52
107
Sumsun Naher Sumaiya 23 26 88 60.29
108
K M Mostakim 23 25 53 58.53
109
Sajol Hossain 23 27 47 58.33
110
SBN_CSE_DIU_E_66 21 23 39 58.27
111
Monir Hossen 21 21 42 57.41
112
md.alamgir 21 22 127 56.36
113
Sourov Roy 20 20 26 53.40
114 Md. Arifur Rahman 21 21 43 52.42
3 of 8