ETAPA RANK

Colégio ETAPA

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1
Pedro 211 212 495 610.6
2
kto 168 170 325 519.5
3
Fabio4600 117 123 191 336.4
4
Matheus Takayasu 79 85 169 301.3
5
Thiago Varga 97 102 199 290.2
6
Gabriel 83 86 210 248.8
7
Gabriel Pereira de Carvalho 26 38 101 221.2
8
Hetnassu 52 60 196 165.7
9
Piethro Cesar 39 41 85 132.8
10
Enzo Kruschewsky Filipini 47 55 99 132.1
11
Breno 40 46 167 130.1
12
Gabriel Silva Simões 7 8 29 129.9
13
Luana 41 43 92 126.7
14
Gustavo Filippi 36 42 120 110.2
15
Guilherme Senday 31 32 99 96.8
16
Viviane 18 20 37 59.8
17
Laura Felix 12 13 35 45.6
18
Tiago Kawase 11 11 14 42.1
19
lele 7 8 10 24.0
20
L33T_só python_GUSTAVO DEVE 10 REAIS 2 3 9 15.3
21
lendasgamer1 1 2 2 7.0
1 of 1