ETAPA RANK

Colégio ETAPA

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1
Pedro 212 212 496 678.43
2
kto 168 170 325 562.03
3
Fabio4600 117 123 191 355.58
4
Matheus Takayasu 79 85 169 312.90
5
Thiago Varga 97 102 199 303.92
6
Gabriel 83 86 210 258.86
7
Gabriel Pereira de Carvalho 30 44 115 244.83
8
Hetnassu 52 60 196 169.90
9
Piethro Cesar 39 41 85 135.32
10
Enzo Kruschewsky Filipini 47 55 99 135.13
11
Breno 40 46 167 132.64
12
Gabriel Silva Simões 7 8 29 130.34
13
Luana 41 43 92 129.23
14
Gustavo Filippi 36 42 120 112.13
15
Guilherme Senday 31 32 99 98.26
16
Viviane 18 20 37 60.32
17
Laura Felix 12 13 35 45.87
18
Tiago Kawase 11 11 14 42.33
19
lele 7 8 10 24.08
20
L33T_só python_GUSTAVO DEVE 10 REAIS 2 3 9 15.31
21
lendasgamer1 1 2 2 7.00
1 of 1