EU RANK

Eastern University

Ranking User Solved Tried Submissions Points
115
shahriar shawon 4 4 4 17.63
116 MdE Mon 4 4 5 16.63
117
RIJU AHAMED 4 5 12 16.63
118
Asraf Bijoy 6 6 10 15.44
119
Sabik Tazwar 3 3 11 15.32
120
shahriar mahmud 3 3 8 15.32
121
Nur Islam 2 2 14 15.21
122
Md Sajjad Hossain 2 2 3 13.11
123
Tech intimacy 4 7 28 13.02
124
Rezwan 3 4 6 11.42
125
Md. Kawser Ahmed 1 2 4 11.01
126
coderarif 1 2 5 11.01
127
Mahade Hassan 2 2 9 10.41
128
Israt Jahan Tanni 1 1 1 10.20
129
Khandaker Iftakher Ahmed 3 3 3 9.51
130
Raihan Neshat 1 2 4 9.20
131
Rina Sultana 1 1 1 9.20
132
Peash sarkar 1 2 8 9.20
133 Tanvir Mahamud Tonmoy 1 2 2 9.20
134
Rayhan Rahman 1 1 2 9.20
135
arafat shovow 3 3 6 8.71
136 Md Arif Hossan 1 3 16 8.20
137
Kowser Ahmed 0 2 2 6.00
138
Imrul Kayes 0 1 1 5.00
139
ariyan hossain 0 4 4 5.00
140 Rafiul Islam 0 5 7 4.00
141
Azmal Hossain 0 1 4 4.00
142
Rokebul 0 1 1 4.00
143
Shahriar Rahman Siam 0 1 2 4.00
144
Mehezabin 0 1 1 4.00
4 of 4