GB RANK

Gono Bishwabidyalay

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1
Md Rakibul Islam 270 272 564 922.68
2
Mamunur Rashid 140 140 247 615.38
3
Sagor Ahmed 99 99 212 260.32
4
Sima Akter 90 90 183 237.75
5
Reju 83 83 105 223.32
6
Asif Mallik 84 84 213 217.08
7 Diponkar Saha 53 57 146 159.29
8
Heaven Sarder 46 46 92 135.89
9
shanta 54 58 133 132.39
10
Fuad Hasan 44 45 139 121.47
11
Anik Hasan 31 31 44 98.93
12
Heaven Sarder 37 37 67 91.47
13
Shoyeb Bin Kamal 29 30 54 83.22
14
Ahsanul Hasan Shawon 31 31 50 83.10
15
munjur hasan(gb) 30 31 90 69.47
16
Ankon Banik 25 25 47 68.60
17
ashik 19 35 39 67.90
18
Abdullah Al Mamun 18 20 71 65.92
19
Rayhan Hossain 24 24 42 62.20
20
Raihanul Islam Shawon 20 20 62 51.38
21 Sharif Rasel 12 12 24 45.16
22
Mazedur Rahman 14 15 34 42.58
23
MD:SHAKIL HOSSAIN 12 12 14 39.22
24 Roknuzzaman Akash 13 13 29 35.92
25 Nandita Debnath 13 14 24 34.91
26 Tabassum Islam 12 12 21 32.79
27
Mrinal debnath 10 14 34 29.54
28
shariful islam 9 9 12 26.41
29
Mamunur Rashid 4 4 5 18.74
30 Naeem Hasan 4 4 9 16.63
31
rasel 4 4 6 15.63
32
Rashed Ahsan 4 5 18 15.63
33
Mahabub Alom 2 3 13 15.21
34 Jeli_Fish 6 10 46 14.84
35 Shamim Hasan 2 2 12 14.21
36
Mariya Kibtiya 2 3 11 13.21
37
Zakaria Ishan 3 4 12 12.72
38
Md Mehedi 3 5 24 12.72
1 of 2