GGSIPU RANK

Guru Gobind Singh Indraprastha University

Ranking User Solved Tried Submissions
1
Shubham Kushwah 34 34 52
2
goldenfinger 28 30 42
3
Raghav Sharma 13 16 46
4
Aniket Shuvo 8 12 36
5
WAQAR AHMAD 4 4 7
6
Kushagr 4 4 9
7
Vibhakar Sharma 4 5 23
8
Raesh 2 2 2
9
shakti singh 2 5 19
10
Ojaswin Jain 0 1 3
11
Thupten lekshey 0 1 6
1 of 1