GGSIPU RANK

Guru Gobind Singh Indraprastha University

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1
Nitin Bisht 67 71 80 165.78
2
Filipe Costa 46 47 65 116.70
3
Shubham Kushwah 34 34 52 108.12
4
goldenfinger 28 30 42 65.46
5
Raghav Sharma 13 16 46 37.13
6
Aniket Shuvo 8 12 36 22.69
7
Yash Raj Singh 7 8 9 19.26
8
Kushagr 4 4 9 18.13
9
WAQAR AHMAD 4 4 7 17.63
10
Raesh 2 2 2 13.21
11
Vibhakar Sharma 4 5 23 13.12
12
shakti singh 2 5 19 11.51
13
Kartik Raina 1 2 7 9.20
14 Jagdish Parihar 1 1 6 7.50
15
Ranjeet Ranjan 1 1 1 6.50
16
Thupten lekshey 0 1 6 6.00
17
Ojaswin Jain 0 1 3 5.00
1 of 1