GGSIPU RANK

Guru Gobind Singh Indraprastha University

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1
Nitin Bisht 66 70 79 180.6
2
Shubham Kushwah 34 34 52 132.2
3
goldenfinger 28 30 42 79.3
4
Raghav Sharma 13 16 46 48.8
5
Aniket Shuvo 8 12 36 28.3
6
Yash Raj Singh 7 8 9 22.8
7
Kushagr 4 4 9 22.1
8
WAQAR AHMAD 4 4 7 20.6
9
Vibhakar Sharma 4 5 23 16.0
10
Raesh 2 2 2 13.7
11
shakti singh 2 5 19 12.6
12
Kartik Raina 1 2 7 10.2
13 Jagdish Parihar 1 1 6 8.5
14
Ranjeet Ranjan 1 1 1 7.0
15
Thupten lekshey 0 1 6 6.0
16
Ojaswin Jain 0 1 3 5.0
1 of 1