GGSIPU RANK

Guru Gobind Singh Indraprastha University

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1
Nitin Bisht 67 71 80 188.93
2
Shubham Kushwah 34 34 52 134.39
3
Filipe Costa 30 30 42 111.70
4
goldenfinger 28 30 42 80.38
5
Raghav Sharma 13 16 46 49.11
6
Aniket Shuvo 8 12 36 28.41
7
Yash Raj Singh 7 8 9 22.88
8
Kushagr 4 4 9 22.14
9
WAQAR AHMAD 4 4 7 20.64
10
Vibhakar Sharma 4 5 23 16.03
11
Raesh 2 2 2 13.71
12
shakti singh 2 5 19 12.61
13
Kartik Raina 1 2 7 10.20
14 Jagdish Parihar 1 1 6 8.50
15
Ranjeet Ranjan 1 1 1 7.00
16
Thupten lekshey 0 1 6 6.00
17
Ojaswin Jain 0 1 3 5.00
1 of 1