GITAM RANK

GITAM Institute of Technology

Ranking User Solved Tried Submissions
1
Jahnavi 20 20 91
2
Tarun N 10 10 23
3
Vamsi S 5 7 29
4
VENKATA VIKHYAT 4 8 55
5
deepika 4 10 23
6
sriamar 1 2 7
7 Chamarthy Srikar 0 1 1
8
shaik farheen 0 1 1
9
sai abhijyan 0 1 3
10
Srivardhan Ranga 0 1 3
11
SAI VIJAY KUMAR MAKINEEDI 0 1 9
1 of 1