GITAM RANK

GITAM Institute of Technology

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1
Vamsi S 76 85 131 185.02
2
Swetha Dandamudi 41 42 101 98.97
3
Jahnavi 20 20 91 51.38
4
Tarun N 10 10 23 31.55
5
deepika 4 10 23 13.12
6
VENKATA VIKHYAT 4 8 55 13.12
7
sriamar 1 2 7 8.20
8
SAI VIJAY KUMAR MAKINEEDI 0 1 9 5.00
9
shaik farheen 0 1 1 5.00
10
Sai Siddharth Upadhyayula 0 1 2 5.00
11
ganesh Xanthron 0 1 1 5.00
12
PAVAN KUMAR 0 1 1 5.00
13 Chamarthy Srikar 0 1 1 4.00
14
sai abhijyan 0 1 3 4.00
15
Srivardhan Ranga 0 1 3 4.00
1 of 1