GITAM RANK

GITAM Institute of Technology

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1
Vamsi S 73 81 113 200.6
2
Swetha Dandamudi 36 36 85 105.5
3
Jahnavi 20 20 91 65.8
4
Tarun N 10 10 23 40.5
5
VENKATA VIKHYAT 4 8 55 16.0
6
deepika 4 10 23 16.0
7
sriamar 1 2 7 9.2
8
SAI VIJAY KUMAR MAKINEEDI 0 1 9 5.0
9
shaik farheen 0 1 1 5.0
10
Sai Siddharth Upadhyayula 0 1 2 5.0
11
ganesh Xanthron 0 1 1 5.0
12
PAVAN KUMAR 0 1 1 5.0
13 Chamarthy Srikar 0 1 1 4.0
14
sai abhijyan 0 1 3 4.0
15
Srivardhan Ranga 0 1 3 4.0
1 of 1