GUB RANK

Green University of Bangladesh

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1
Rijwan Hossain 259 270 474 780.5
2
Rabia Akter 214 221 400 614.0
3
mhkhaled70 146 146 259 465.2
4
Redowan Ahmed 129 132 194 389.6
5
Srijon Cse 114 114 238 346.1
6
Rafiul karim 109 111 273 317.0
7
Asibul Islam 107 107 133 312.6
8
162002040 107 107 152 311.3
9
Abdullah Al Maruf 106 107 161 310.9
10
Shovon Sikder 101 103 172 284.0
11
Nazmul Hasan 97 99 157 273.2
12
Md Jahurul Islam 83 84 93 260.7
13
Mahmudul Hasan 74 75 97 226.6
14
Humaun kabir 67 67 130 221.9
15
Md. Mizanur Rahaman 77 77 183 214.5
16
Nadim Mahmud 66 66 111 204.0
17
Md Gulzar Hussain 65 65 82 200.4
18
SAKIB SIZAN 63 64 68 190.3
19 Rizwan Khan 61 61 95 189.9
20
Belayet Hossain 54 56 123 188.6
21
Nafisa Anjum Samia 65 65 81 183.8
22
Ovi Baidya 54 54 66 178.4
23
Shamim Ahmed 53 53 137 173.6
24
Abu Nayem 42 42 54 168.2
25
Md.Parvez Hossain 57 58 85 166.7
26
lagseeing786 63 67 73 161.3
1 of 11