GUB RANK

Green University of Bangladesh

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1
Rijwan Hossain 285 298 524 846.2
2
Rabia Akter 214 221 400 614.0
3
Redowan Ahmed 129 132 194 389.6
4
Srijon Cse 114 114 238 346.1
5
Rafiul karim 109 111 273 317.0
6
Asibul Islam 107 107 133 312.4
7
162002040 107 107 152 311.3
8
Abdullah Al Maruf 106 107 161 310.9
9
Shovon Sikder 102 104 174 287.6
10
Nazmul Hasan 97 99 157 275.2
11
Md Jahurul Islam 83 84 93 260.6
12
Feeham 39 40 95 242.8
13
Mahmudul Hasan 74 75 97 225.9
14
Ahsanul Hoque Rana 74 74 80 220.1
15
Md. Mizanur Rahaman 77 77 183 214.5
16
Humaun kabir 67 67 130 213.1
17
Rafikull islum 66 69 118 208.0
18
Ovi Baidya 59 59 76 203.8
19
Md Gulzar Hussain 65 65 82 200.4
20
Anik 57 57 97 199.9
21
SAKIB SIZAN 63 64 68 190.3
22 Rizwan Khan 61 61 95 189.2
23
Belayet Hossain 54 56 123 188.6
24
Nafisa Anjum Samia 65 65 81 183.8
25
Shamim Ahmed 53 53 137 173.8
26
Abu Nayem 42 42 54 171.6
1 of 13