IIITV RANK

Indian Institute of Information Technology Vadodara

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1
ASHUTOSH YADAV 74 80 323 354.2
2
Ankur Ranjan 87 91 281 293.0
3
KAMLESH KUMAR 58 61 151 195.6
4
SHOBHIT PANDEY 40 42 136 178.3
5
Tarun Bhardwaj 43 45 108 163.7
6
Nikhil Thota 39 43 131 153.4
7
Mehak Piplani 39 41 104 152.7
8 Anshit Kumar 41 47 120 152.6
9
Yash Ladha 30 34 255 143.2
10
Shubham Kumar Verma 29 29 124 138.0
11
PRAKHAR KULSHRESTHA 30 33 118 131.1
12
SHAHRUKH BARI 32 35 184 128.7
13
PRAKASH RAI 27 30 158 124.6
14
Piyush SIkarwal 28 28 100 123.5
15
Shivvrat Arya 26 28 120 122.0
16
niranjan kumar choudhary 32 36 135 121.7
17
CHALLA UDAY KIRAN REDDY 26 29 131 118.6
18
Aditya Krishna Sai 26 28 116 117.6
19
Harshit Jain 26 29 137 116.7
20
Anil Sharma 25 26 171 116.5
21
Ayush 26 30 173 115.5
22
ANJAN SRIVATHSAV .GANGISHETTI 25 27 115 115.1
23
VAMSI KRISHNA 25 26 103 115.1
24
ABHISHEK KATARA 25 27 125 114.9
25
Sakshi Sharma 25 29 138 114.2
26
y pavankumar 25 27 78 114.1
1 of 6