IIITV RANK

Indian Institute of Information Technology Vadodara

Ranking User Solved Tried Submissions Points
115
Arpit Solanki 1 3 15 8.60
116 Mili Ayyar 1 2 5 8.60
117
Prashant Maurya 1 2 2 8.60
118
K Naveen Kumar 1 3 3 7.60
119 Charu 1 2 4 7.60
120
Akhil Sai 1 1 4 7.60
121
Manohar Reddy 1 2 2 7.60
122
Jitendra Singh 1 1 9 7.60
123
Monika Maheshwari 1 2 3 7.60
124
Kamal Awasthi 1 2 5 7.60
125
korra yeshwanth naik 1 2 4 7.60
126
Kenneth Tenny 1 3 5 7.60
127 Priyanka Singhal 1 2 2 7.60
128
yogesh 1 2 3 7.60
129
Prashant Chaurasia 1 2 11 7.60
130
Saurabh 1 2 7 7.60
131
Nilesh Chaturvedi 0 2 2 7.00
132
Vishal Nagarale 0 1 3 7.00
133
Mukesh Sahu 0 1 2 7.00
134
Harshit Purohit 0 1 3 6.00
135
Shikhar Dhing 0 2 6 6.00
136
Raghvendra Singh 0 1 1 6.00
137
Ravi Kishan 0 1 2 6.00
138
Rahul Nalawade 0 1 1 6.00
4 of 4