IITKGP RANK

Indian Institute of Technology Kharagpur

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1
Vineet Jain 28 28 54 143.63
2
Lovekesh Garg 30 35 43 99.94
3
Sai Kiran 23 27 47 94.85
4
hbhavsar389 14 15 51 47.92
5
Vikram Varun 9 9 10 34.65
6
SUBHRASHANKHA RAKSHIT 5 5 18 23.76
7
Sahil Singh 5 5 11 20.35
8
Rajul Srivastava 4 4 4 19.64
9
DHEERAJ SONI 1 1 1 10.20
10 Rohan Meena 1 1 2 10.20
11
Mayra 1 3 3 7.50
12
Aryaman Jain 0 1 1 5.00
13
shubham agarwal 0 1 1 4.00
1 of 1