IITKGP RANK

Indian Institute of Technology Kharagpur

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1
Vineet Jain 38 38 69 166.74
2
Sai Kiran 23 27 47 97.76
3
Lovekesh Garg 30 35 43 88.65
4
hbhavsar389 14 15 51 35.64
5
Vikram Varun 9 9 10 26.01
6
SUBHRASHANKHA RAKSHIT 5 5 18 19.05
7
Sahil Singh 5 5 11 16.84
8
Rajul Srivastava 4 4 4 16.63
9
DHEERAJ SONI 1 1 1 9.20
10 Rohan Meena 1 1 2 9.20
11
Mayra 1 3 3 6.20
12
Aryaman Jain 0 1 1 5.00
13
shubham agarwal 0 1 1 4.00
1 of 1