IITKGP RANK

Indian Institute of Technology Kharagpur

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1
Vineet Jain 28 28 54 141.7
2
Lovekesh Garg 30 35 43 98.5
3
Sai Kiran 23 27 47 93.8
4
hbhavsar389 14 15 51 47.6
5
Vikram Varun 9 9 10 34.5
6
SUBHRASHANKHA RAKSHIT 5 5 18 23.7
7
Sahil Singh 5 5 11 20.3
8
Rajul Srivastava 4 4 4 19.6
9
DHEERAJ SONI 1 1 1 10.2
10 Rohan Meena 1 1 2 10.2
11
Mayra 1 3 3 7.5
12
Aryaman Jain 0 1 1 5.0
13
shubham agarwal 0 1 1 4.0
1 of 1