IITKGP RANK

Indian Institute of Technology Kharagpur

Ranking User Solved Tried Submissions
1
Lovekesh Garg 30 35 43
2
Sai Kiran 23 27 47
3
hbhavsar389 12 14 41
4
Vikram Varun 9 9 10
5
Sahil Singh 5 5 11
6
SUBHRASHANKHA RAKSHIT 5 5 18
7
Rajul Srivastava 4 4 4
8
DHEERAJ SONI 1 1 1
9
Mayra 1 3 3
1 of 1