IITKGP RANK

Indian Institute of Technology Kharagpur

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1
Lovekesh Garg 30 35 43 98.5
2
Sai Kiran 23 27 47 93.8
3
hbhavsar389 14 15 51 47.6
4
Vikram Varun 9 9 10 34.5
5
SUBHRASHANKHA RAKSHIT 5 5 18 23.7
6
Sahil Singh 5 5 11 20.3
7
Rajul Srivastava 4 4 4 19.6
8
DHEERAJ SONI 1 1 1 10.2
9 Rohan Meena 1 1 2 10.2
10
Mayra 1 3 3 7.5
11
Aryaman Jain 0 1 1 5.0
1 of 1