IITMAND RANK

Indian Institute of Technology Mandi

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1
Yash Roy 311 327 788 989.6
2
Priyansh Saxena 283 286 391 896.9
3
Jainan N Tandel 258 272 529 764.8
4
Divyansh Vinayak 245 255 455 722.8
5
Debajyoti Nath 253 262 486 701.9
6
Milind Topno 235 249 416 650.2
7
Vasu Gupta 228 236 352 636.9
8
Aryan Garg 173 191 523 561.1
9
Suraj 207 222 407 549.2
10
Divyasheel 195 205 427 547.2
11 Sasuke 150 164 437 498.2
12
avinav_sanyal 163 165 558 489.6
13
Paras jain 151 161 396 489.4
14
shubham 116 135 231 465.3
15 Pranshu Kharkwal 111 120 297 462.3
16
Sahil Arora 149 155 314 461.2
17 nkk 115 120 569 454.2
18
Sagar Tarafdar 152 161 314 444.7
19
Vipul Sharma 137 137 177 440.6
20
Yash Verma 141 147 215 440.2
21
Ashutosh Sharma 163 164 343 436.8
22
Akhilesh Devrari 154 171 281 435.5
23
Divyam Sharma 152 157 275 426.0
24
jaya balaji 132 135 352 418.6
25
Dheeraj yadav 133 135 182 418.1
26
Abhijeet Manhas 145 146 317 415.9
1 of 16