IITMAND RANK

Indian Institute of Technology Mandi

Ranking User Solved Tried Submissions
1
Yash Roy 311 327 788
2
Priyansh Saxena 283 286 391
3
Debajyoti Nath 253 262 486
4
Milind Topno 235 249 404
5
Ruchika Sharan 229 242 564
6
Vasu Gupta 228 236 352
7
Ashwin Ginoria 169 176 421
8
Ashutosh Sharma 163 164 343
9
avinav_sanyal 163 165 558
10
Akhilesh Devrari 154 171 281
11
Sahil Arora 150 155 314
12
Shashwat Garg 146 165 243
13
Abhijeet Manhas 145 146 316
14
Dipanshu 145 149 278
15
OM PANDEY 143 143 304
16
Abhigyan Khaund 138 138 182
17
Vipul Sharma 137 137 170
18
Dheeraj yadav 133 135 182
19
kartik kathuria 120 120 218
20
Karan Doshi 119 123 213
21
Sahil Garg 115 120 153
22
Khushi Gupta 112 112 159
23
Sarthak Jain 112 112 180
24
Vishal Siwach 112 112 219
25
Pradyumna(Lucifer) 110 110 250
26
Zaidan 110 119 151
1 of 10