IITMAND RANK

Indian Institute of Technology Mandi

Ranking User Solved Tried Submissions
1
Yash Roy 311 327 788
2
Priyansh Saxena 283 286 391
3
avinav_sanyal 163 165 558
4
Akhilesh Devrari 154 171 281
5
Sahil Arora 149 155 309
6
Shashwat Garg 146 165 243
7
Abhigyan Khaund 138 138 182
8
Vipul Sharma 137 137 169
9
Dheeraj yadav 133 135 181
10
Khushi Gupta 112 112 159
11
dh1 109 110 167
12
Sushmita Chaudhary 107 112 349
13
Atul Yadav 106 107 183
14
Ashish Arya 106 111 203
15
Hritik Gupta 104 105 204
16
spriya20 101 103 160
17
Jhanvi 101 105 165
18
Toshendra Rustagi 96 96 125
19
Akash Sharma 84 88 137
20
Paresh Agrawal 83 90 207
21
Sujetth Ranganath 78 78 95
22
Aayush Meghwani 78 86 166
23
gagan arora 77 89 284
24
Aksh Gautam 75 78 156
25
mneha_uri 74 83 139
26 KAUSTUBH VERMA 72 80 198
1 of 6