IITMAND RANK

Indian Institute of Technology Mandi

Ranking User Solved Tried Submissions
131
Shashi Kumar Fagna 15 17 41
132 vishal kumar singh 15 17 45
133 Amit kumar jatav 15 19 38
134
Abhishek pal 14 16 32
135
Abhishek Tiwari 14 16 53
136
Gaurav Purohit 14 17 48
137 Rachit 14 20 50
138
Akshat 13 13 20
139
piyush anand 13 13 26
140 Aman Jain 13 13 28
141 Yash finavia 13 14 109
142
Yog 12 12 20
143 Kriti 12 12 37
144
Rajan Bajaj 11 11 14
145
Anshul gupta 11 11 25
146
aman saxena 11 11 30
147
Betty009 11 12 46
148
Akash Agrawal 11 14 45
149
Mukul Dhiman 11 14 71
150
Sona 11 16 37
151
Kushagra Singhal 10 10 38
152
Harsh Gupta 10 14 34
153
Himanshu Mewara 10 15 50
154 vikram mood 9 9 17
155
Aman Maheshwari 9 10 24
156 Manasdeep Vishwakarma 9 10 34
6 of 10