IITR RANK

Indian Institute of Technology Roorkee

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1
Disha Jha 71 80 114 195.54
2
Du dudu e Edu 44 44 237 168.64
3
Saurabh Jain 2 3 6 92.59
4
Nagabhushan Baddi 14 14 39 82.56
5
Nitesh Rai 7 7 12 28.90
6
Dsv 3 3 7 20.43
7
Maram Sumanth 2 3 9 14.91
8
Raghav Jindal 1 1 1 10.71
9
Chandan Kashyap 0 1 1 6.00
10 daniel simarmata 0 1 5 6.00
11
Shailesh Kumar 0 2 3 5.00
12
Ankur Parihar 0 1 1 4.00
1 of 1