IUB RANK

Independent University Bangladesh

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1
Mohammad Mahmudul Hasan 232 233 337 788.5
2
Shah ALi 206 218 345 629.8
3
Mir Sazzat Hossain 196 200 273 581.1
4
MD. Mahim Rahman Pranto 190 193 346 526.3
5
Shadab Anwar 163 165 254 498.1
6
H2O 97 122 233 373.5
7
TowsifKhan 106 113 270 304.5
8
Lutu Putu 105 109 200 301.7
9
onindo Ani 93 95 217 281.3
10
Imran Hossain Shoikoth 89 89 142 274.1
11
Md Jahid Hasan 79 81 148 245.5
12
Mohaiminul Eraj 81 87 150 233.4
13
An Ariyan 77 77 135 227.5
14
Pinik Rahman 73 74 102 210.6
15
Alexander Supertramp 62 69 123 196.2
16
Abhi Khan 73 85 178 190.7
17
SK SAKIB 64 64 91 187.1
18
Ali Reza Arju 66 69 203 184.1
19
Nabil Akhunjee 57 57 61 180.8
20
NH Nirzhar 40 42 52 163.7
21
Mohosin Mahbub 61 67 86 161.0
22
Abu sauri 51 54 123 161.0
23 Rani Bindu Bashini 39 40 70 142.2
24
minhaj 48 50 79 138.1
25
Mir Sahib 36 36 70 137.6
26
Noman Jawad 41 45 73 131.8
1 of 6