IUS RANK

International University of Scholars

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1
Md. Mehedi Hasan 201 204 361 638.35
2
shakil 149 150 245 380.99
3
SHARIF ULLAH 117 119 218 363.40
4
Rezwan Islam Ridoy 111 111 130 333.73
5
Musfiq Khan Rana 87 87 187 261.33
6
mahmud sharon 83 84 180 252.10
7 Anan Ahmed 60 64 81 167.35
8
Programing Baba 40 40 61 144.87
9
Abu Sufian 33 35 102 132.40
10
Tashrif Ahmmed 32 32 51 122.18
11
Fuad Khandakar 37 38 66 114.22
12
sabbir Khondaker 31 31 95 110.95
13
Sohel Rana 31 31 62 103.74
14
Mr Tahseen 25 26 42 89.98
15
Md Jewel Haque 27 30 56 86.42
16
Momin Ahamed 23 24 38 82.82
17
Papiya 20 20 33 66.44
18
R I Nijhum 20 20 33 66.44
19
Shawon 16 17 42 55.43
20
Sheikh Salah Uddin 14 15 33 51.05
21
Md Istiak Mahmud 12 12 19 45.77
22
Ashikur Rahman 12 13 22 42.95
23
Black_Wolf_python 12 12 21 39.63
24
Seema Karim 10 10 11 38.69
25
Mahmud Hasan 10 10 13 38.69
26 Easin Arafat 10 10 21 36.18
1 of 2