IUS RANK

International University of Scholars

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1
Md. Mehedi Hasan 201 204 361 596.81
2
shakil 149 150 245 424.17
3
SHARIF ULLAH 117 119 218 309.18
4
Rezwan Islam Ridoy 111 111 130 288.46
5
Musfiq Khan Rana 87 87 187 217.69
6
mahmud sharon 83 84 180 208.67
7
Fuad Khandakar 38 40 97 142.92
8 Anan Ahmed 60 64 81 135.74
9
Programing Baba 40 40 61 117.88
10
Abu Sufian 33 35 102 115.88
11
Tashrif Ahmmed 32 32 51 94.41
12
sabbir Khondaker 31 31 95 86.85
13
Sohel Rana 31 31 62 79.96
14
Mr Tahseen 29 32 64 77.76
15
Md Jewel Haque 27 30 56 68.77
16
Momin Ahamed 23 24 38 65.60
17
R I Nijhum 20 20 33 51.38
18
Papiya 20 20 33 51.38
19
Nafiz Imtiyaz 13 13 30 44.17
20
Shawon 16 17 42 39.09
21
Sheikh Salah Uddin 14 15 33 37.45
22
Md Istiak Mahmud 12 12 19 33.89
23
Ashikur Rahman 12 13 22 32.08
24
Black_Wolf_python 12 12 21 30.98
25
Seema Karim 10 10 11 29.54
26
Mahmud Hasan 10 10 13 29.54
27
moshiour munna 9 10 13 28.22
28 Easin Arafat 10 10 21 26.83
29
Amik Sayed 8 8 11 23.89
30
Md Mahmudul Hasan Hridoy 8 8 10 21.48
31
Mijanur Rahaman ius 8 8 13 21.28
32
SM Tasneem 7 7 10 20.87
33
Mainul Ahmed 4 4 14 16.33
34
Md. Raihanul Haque Arif 4 4 8 15.63
35
Moshiur Rahman Shimul 1 1 1 10.20
36
Md Robiul Alam Romjan 2 2 3 9.41
37 Al FoYsal SaLim 1 2 3 9.20
38
Md.Mahmudul Hasan IUS 1 1 7 8.20
1 of 2