IUS RANK

International University of Scholars

Ranking User Solved Tried Submissions
1
Md. Mehedi Hasan 196 199 352
2
shakil 149 150 245
3
SHARIF ULLAH 117 119 218
4
Rezwan Islam Ridoy 111 111 130
5
Musfiq Khan Rana 80 81 167
6
mahmud sharon 73 74 143
7
Fuad Khandakar 37 38 65
8
Tashrif Ahmmed 32 32 51
9
Sohel Rana 31 31 62
10
sabbir Khondaker 31 31 95
11
Md Jewel Haque 27 30 56
12
Momin Ahamed 23 24 38
13
R I Nijhum 20 20 33
14
Shawon 16 17 42
15
Md Istiak Mahmud 12 12 19
16
Black_Wolf_python 12 12 21
17
Seema Karim 10 10 11
18
moshiour munna 9 10 13
19
Amik Sayed 8 8 11
20
Mijanur Rahaman ius 8 8 13
21
Papiya 8 8 15
22
SM Tasneem 7 7 10
23
Md Robiul Alam Romjan 2 2 3
24
parosh ahmed 2 2 6
25
Md.Mahmudul Hasan IUS 1 1 7
26 Al FoYsal SaLim 1 2 3
1 of 2