IUS RANK

International University of Scholars

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1
Md. Mehedi Hasan 201 204 361 581.4
2
shakil 149 150 245 355.2
3
SHARIF ULLAH 117 119 218 343.8
4
Rezwan Islam Ridoy 111 111 130 316.6
5
Musfiq Khan Rana 87 87 187 250.7
6
mahmud sharon 83 84 180 242.3
7 Anan Ahmed 60 64 81 162.6
8
Programing Baba 40 40 61 142.1
9
Abu Sufian 33 35 102 130.3
10
Tashrif Ahmmed 32 32 51 120.3
11
Fuad Khandakar 37 38 66 112.2
12
sabbir Khondaker 31 31 95 109.3
13
Sohel Rana 31 31 62 102.2
14
Mr Tahseen 25 26 42 88.9
15
Md Jewel Haque 27 30 56 85.3
16
Momin Ahamed 23 24 38 81.9
17
Papiya 20 20 33 65.8
18
R I Nijhum 20 20 33 65.8
19
Shawon 16 17 42 55.0
20
Sheikh Salah Uddin 14 15 33 50.7
21
Md Istiak Mahmud 12 12 19 45.5
22
Ashikur Rahman 12 13 22 42.7
23
Black_Wolf_python 12 12 21 39.4
24
Seema Karim 10 10 11 38.5
25
Mahmud Hasan 10 10 13 38.5
26 Easin Arafat 10 10 21 36.0
1 of 2