JADUNIV RANK

Jadavpur University

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1
Aditya Raj 143 146 723 459.54
2
shawon_subir 105 106 211 283.05
3
K H B 21 26 49 52.82
4 Piyush Arya 10 12 24 38.48
5
Mahesh 12 12 22 36.19
6 Arnob Mitra 10 12 46 28.33
7
M__N 8 8 19 21.88
8
Felipe Pratti 4 5 7 10.82
9
Anikait Shivam 1 1 3 10.20
10
Lucas Petito 1 2 16 8.20
11
DEBARGHYA MONDAL 1 1 2 8.20
12
Suthathip Manikan 0 3 9 5.00
13
Prithwish Jana 0 1 3 5.00
14
jumana 0 1 1 5.00
15
deepakroy 0 1 1 4.00
1 of 1