JADUNIV RANK

Jadavpur University

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1
Aditya Raj 143 146 723 466.17
2
shawon_subir 105 106 211 292.72
3
K H B 21 26 49 53.83
4 Piyush Arya 10 12 24 38.48
5
Mahesh 12 12 22 38.22
6 Arnob Mitra 10 12 46 28.33
7
Anup Singh 8 8 42 26.88
8
M__N 8 8 19 21.88
9
Felipe Pratti 4 5 7 10.82
10
Anikait Shivam 1 1 3 10.20
11
Lucas Petito 1 2 16 10.20
12
pradeep kumar 1 1 4 10.00
13
DEBARGHYA MONDAL 1 1 2 9.20
14
Suthathip Manikan 0 3 9 5.00
15
Prithwish Jana 0 1 3 5.00
16
jumana 0 1 1 5.00
17
deepakroy 0 1 1 4.00
1 of 1