JKKNIU RANK

Jatiya Kabi Kazi Nazrul Islam University

Ranking User Solved Tried Submissions
1
Mehbub Rashid Rabu 164 164 270
2
Shuvonkar Bhadra 134 137 374
3
Mahmudul Hasan Sumon 116 117 169
4
Md. Rejwan Ahmed 116 117 199
5
Piyas Biswas 116 121 212
6
Moynul hasan 112 112 259
7
Rafiul Islam Rafi 109 109 226
8
Kanis Fatema Shanta 105 107 161
9
Rahat Parvej 98 98 188
10 Sadia Afrin Urmi 87 87 121
11
Rahima 82 85 128
12
Mitu 80 86 159
13
MD.SHIHABUL MINHAZ 63 65 107
14
Abu bakar 63 65 149
15
Shemanto Chandra Biswas 60 63 142
16
Rifat 48 54 102
17
Rokibul Islam 43 51 96
18
Md Evan 39 41 81
19
Md Abdullahil Kafi 35 35 68
20
Tipu Khan 31 32 52
21
Sujan Mahmud 31 32 74
22
shamin 28 29 60
23
Fahim Abdulla 27 27 56
24
Monisha Dey 27 30 47
25
Kajal 26 26 53
26
Anik singh 24 24 49
1 of 3