JKKNIU RANK

Jatiya Kabi Kazi Nazrul Islam University

Ranking User Solved Tried Submissions
1
Mehbub Rashid Rabu 164 164 270
2
Shuvonkar Bhadra 134 137 374
3
Mahmudul Hasan Sumon 116 117 169
4
Md. Rejwan Ahmed 116 117 199
5
Piyas Biswas 116 121 212
6
Moynul hasan 112 112 259
7
Rafiul Islam Rafi 109 109 228
8
Kanis Fatema Shanta 105 107 161
9
Rahat Parvej 103 103 193
10 Sadia Afrin Urmi 100 100 144
11
Rahima 88 93 140
12
Mitu 80 86 159
13
MD.SHIHABUL MINHAZ 63 65 107
14
Abu bakar 63 65 149
15
Md Abdullahil Kafi 61 61 108
16
Shemanto Chandra Biswas 60 63 142
17
Rifat 60 66 131
18
Evan Shareef 49 50 72
19
Rokibul Islam 43 51 96
20
Kajal 40 49 94
21
Md Evan 39 41 81
22 Maria Miti 35 35 52
23
Tipu Khan 31 32 52
24
Sujan Mahmud 31 32 74
25
damnram 30 30 86
26
moksedul alam 30 32 77
1 of 3