JNU RANK

Jagannath University

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1
MD.Rashedul Alam 234 237 357 819.74
2
Naheed 184 195 378 573.82
3
Neaj Morshad Ashik(101) 169 188 373 528.73
4
NazinCode 144 152 361 464.03
5
Shamim Sarker 149 161 296 441.17
6
Ashraful Haque Toni 138 141 417 427.75
7
Momtaj Hossain Mow 125 127 182 383.20
8
Shahriar Khan Piyal 112 121 237 333.67
9
Md.Raihan Karim Priyo 103 103 158 317.79
10
Nibir Joydhar 100 100 186 308.85
11
noobmaster69 100 100 211 307.38
12
A.R.Uzzol 94 103 160 289.06
13
Rakib__Hasan 95 96 216 281.23
14
Mahedi Hasan 98 104 222 271.46
15
Farhan (CSE) 89 90 158 270.57
16
Laboni Akter 93 101 170 265.51
17
Shattajit 79 83 176 248.82
18
Arun Roy 77 79 181 236.97
19
Mahbubul haque Methon 69 71 152 217.68
20 Nabonita Islam 67 73 338 203.85
21
Morshed Ali 65 66 125 203.24
22
Jahangir 62 62 107 199.76
23 MD Shafi 75 79 100 197.83
24
Habibur Rahman Rifat 62 66 204 189.35
25
RAIHAN 60 61 79 184.20
26
Najnin Sultana Shirin 55 55 79 178.46
1 of 5