JNU RANK

Jagannath University

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1
MD.Rashedul Alam 232 236 355 729.5
2
Naheed 184 195 378 526.6
3
Neaj Morshad Ashik(101) 169 188 370 482.8
4
NazinCode 144 152 361 433.6
5
Shamim Sarker 149 161 295 408.8
6
Ashraful Haque Toni 138 141 417 400.8
7
Momtaj Hossain Mow 123 124 175 356.1
8
Shahriar Khan Piyal 112 121 237 316.4
9
Md.Raihan Karim Priyo 103 103 158 302.6
10
A.R.Uzzol 94 103 155 276.4
11
Laboni Akter 93 101 170 254.0
12
Shattajit 79 83 176 239.6
13
Arun Roy 77 79 181 228.4
14
Mahbubul haque Methon 69 71 152 210.6
15 Nabonita Islam 67 73 338 197.4
16
Morshed Ali 65 66 125 197.0
17
Habibur Rahman Rifat 62 66 204 183.8
18
Kashfi Shormita 55 55 80 173.4
19
Monjil Ahamed 55 59 93 168.9
20
MD. Rashiduzzaman 60 68 105 168.2
21
Faria Hasan 54 67 175 136.7
22
AMINUL ISLAM RAFI 47 49 101 134.8
23
priya saha 34 34 83 130.2
24
Digonta Roy 40 41 82 125.1
25
debashish chandra shil 33 36 86 120.0
26
saga 37 39 82 116.6
1 of 4