JNU RANK

Jagannath University

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1
Naheed 184 195 378 534.29
2
Neaj Morshad Ashik(101) 169 188 373 481.14
3
NazinCode 144 152 361 414.90
4
Shamim Sarker 149 161 296 395.33
5
Ashraful Haque Toni 138 141 417 365.76
6
Momtaj Hossain Mow 125 127 182 330.51
7
Niaz Rahman Khan 100 101 304 311.85
8
MD.Rashedul Alam 234 237 357 292.49
9
Shahriar Khan Piyal 112 121 237 284.90
10
Md.Raihan Karim Priyo 103 103 158 270.65
11
Nibir Joydhar 100 100 186 261.59
12
noobmaster69 100 100 211 260.33
13
Mahedi Hasan 106 114 255 254.11
14
A.R.Uzzol 94 103 160 251.76
15
Ruhul Quddus 105 108 200 250.32
16
Rakib__Hasan 95 96 216 243.13
17
md nahid hasan 92 92 204 239.57
18
Farhan (CSE) 89 90 158 225.49
19
Laboni Akter 93 101 170 221.20
20
Shattajit 79 83 176 205.43
21
Arun Roy 78 80 186 204.87
22
Mahbubul haque Methon 69 71 152 189.51
23
Atikul Islam Mithu 80 91 225 187.21
24
Md Ekram Hossain Bhuiyan 69 71 133 178.22
25 Nabonita Islam 67 73 338 171.46
26
Morshed Ali 65 66 125 171.30
27 MD Shafi 75 79 100 171.05
28
Jahangir 62 62 107 166.95
29
Md. Waliul Islam Rayhan 63 68 151 161.87
30
Habibur Rahman Rifat 62 66 204 155.01
31
Monjil Ahamed 55 59 93 151.12
32
RAIHAN 60 61 79 149.21
33
Najnin Sultana Shirin 55 55 79 147.84
34
MD. Rashiduzzaman 60 68 105 145.53
35
Kashfi Shormita 55 55 80 145.48
36
mahir 46 47 99 120.77
37
EMAMUL HAQUE RAFI 44 45 132 120.65
38 Nusrat Alam Srabonti 54 67 131 119.78
1 of 4