JNU RANK

Jagannath University

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1
MD.Rashedul Alam 223 227 344 691.3
2
Naheed 184 195 378 526.6
3
Neaj Morshad Ashik(101) 168 188 369 477.6
4
NazinCode 144 152 361 433.6
5
Shamim Sarker 149 161 295 408.8
6
Ashraful Haque Toni 138 141 417 400.8
7
Momtaj Hossain Mow 123 124 175 356.1
8
Shahriar Khan Piyal 112 120 232 315.4
9
A.R.Uzzol 94 103 155 276.4
10
Md.Raihan Karim Priyo 96 96 141 273.4
11
Laboni Akter 93 101 170 254.0
12
Shattajit 79 83 176 239.6
13
Arun Roy 77 79 181 228.4
14
Morshed Ali 65 66 125 197.1
15
Mahbubul haque Methon 65 67 141 195.8
16 Nabonita Islam 67 73 338 195.4
17
Habibur Rahman Rifat 62 66 204 183.8
18
Kashfi Shormita 55 55 80 173.4
19
Monjil Ahamed 55 59 93 168.9
20
MD. Rashiduzzaman 60 68 105 168.2
21
Faria Hasan 54 67 175 134.7
22
priya saha 34 34 83 130.2
23
AMINUL ISLAM RAFI 42 44 84 122.3
24
debashish chandra shil 33 36 86 120.0
25
saga 37 39 82 116.7
26
Digonta Roy 36 37 76 115.8
1 of 4