JNU RANK

Jagannath University

Ranking User Solved Tried Submissions
1
Neaj Morshad Ashik(101) 158 177 334
2
Shamim Sarker 148 160 294
3
NazinCode 144 152 361
4
Ashraful Haque Toni 137 140 416
5
A.R.Uzzol 94 103 155
6
SKP c 75 76 147
7
Arun Roy 73 75 160
8
Morshed Ali 62 64 111
9
Habibur Rahman Rifat 62 66 204
10
MD. Rashiduzzaman 60 68 105
11
Kashfi Shormita 55 55 80
12
Monjil Ahamed 55 59 93
13
shahin00321 41 47 62
14
Mähfuz Ņ Chőnchőll 38 38 68
15
Mohammad Shakib 38 44 104
16
saga 37 39 82
17
Saiful Islam 35 35 87
18
md nahid hasan 30 31 77
19
Md.Shah Owaleeullah 27 29 48
20
Mehrab Mahi 24 24 43
21
ashik_jiddney 21 21 21
22
Rana Ahmed 21 21 28
23
Alamin Hasan 21 27 78
24
Mahbubur Rahman 20 20 51
25
Thabit Al Bashar 20 22 51
26
chandan debnath 19 19 42
1 of 3