KSTU RANK

Kyrgyz State Technical University

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1
Arykbaev Omurbek 64 71 217 159.46
2
Alymzhan 40 41 114 132.42
3
Ajar K 41 43 118 125.69
4
Eldar Altymyshov 22 22 114 84.07
5 Ermek 22 28 66 81.15
1 of 1