LPU RANK

Lovely Professional University

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1
Yogesh Chhetri 378 397 574 1,211.61
2
Tareq Mahmud 49 50 81 138.63
3
Bunny Dumpling 50 51 84 138.29
4
BIJOY KD 38 38 49 106.48
5
SHRABANI GHOSH 38 38 44 105.46
6
Raghav Asawa 18 21 46 47.50
7
Tinkoo Singh 23 26 37 41.85
8
S Sharanya Bharghavi 12 12 31 35.77
9
VIKASH BASANT 13 13 42 35.72
10
Prajwal Singh 6 6 9 28.68
11
Joyoshri Joya 9 11 19 26.81
12
Vipul Singh 4 4 6 23.95
13
Akshay Kumar Mishra 7 8 24 23.08
14
Al Mehedi Hasan 5 5 14 18.04
15
Shivam Chand 3 3 4 16.12
16
Md Mazidul Islan 2 2 19 14.21
17
Hritthik Roy 3 5 13 11.72
18
Md Tauseef Akhtar 4 5 14 11.72
19
Aniruddha Pandey 1 2 11 8.20
20 Devansh Gupta 1 1 2 8.20
21
Harshal Nandigramwar 1 1 1 8.20
22
Chetna Aggarwal 3 6 15 7.91
23
Md Shahadat kabir 0 4 9 5.00
24
Taranjeet singh 0 1 1 5.00
25 harsh srivastava 0 1 1 5.00
26 kushgupta42@gmail.com 0 1 1 5.00
27
Sakib MD Nazmush 1 1 3 5.00
28
Dipta Saha (LPU) 0 2 2 4.00
29 Shivpal Yadav 0 1 3 4.00
1 of 1