MBSTU RANK

Mawlana Bhashani Science & Technology University

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1
Abdur Rahman 638 655 1,288 2,498.1
2
cse_nazmul 408 438 1,058 1,423.7
3
asad 359 287 305 621 912.8
4
Raisul Islam Evan 301 330 627 897.7
5
Asif Al Amin 261 268 434 762.8
6
Nafis Shahiar_cse 262 274 608 757.2
7
SARWAR Jahan 237 252 444 734.4
8
Angon Sehrik 226 236 470 715.9
9
Porag ICT 213 220 650 633.6
10
Soniya Sathi 215 228 379 620.1
11
Chanchal Saha 203 217 532 594.9
12
Hasan Abdullah 204 208 515 588.0
13
khan14036 200 209 574 576.3
14
Mzz Tanmay 186 198 429 576.2
15
sumaiya mitu 200 213 439 574.3
16
Md. Motaleb Hossain 161 171 397 572.3
17
Pulak Kanti Bhowmick 189 196 463 559.6
18
MOHIR UDDIN 210 226 536 552.2
19
Shohag_Rana 178 188 333 538.5
20
Wahia Tasnim 186 192 432 523.8
21
Wazid Ullah Murad 142 146 264 508.1
22
Anik Hasan 185 188 288 491.5
23
MOSTOFA_CSE_16 180 186 356 486.1
24
Samial Mohaimin Efti 186 201 392 483.1
25
Anowar Kabir_ICT 161 166 337 457.4
26
akashislam740 162 162 222 456.2
1 of 18