MKC RANK

Mohammadpur Kendriya College

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1
mahim007 123 125 423 663.38
2
Himel Khondokar 118 118 361 387.89
3
Fazlul Karim Hridoy 107 108 287 321.71
4
ATIKUR RTAHMAN 0011 86 86 269 310.17
5
Iraj munshy 114 144 477 297.80
6
Hasibul Islam 81 81 223 255.19
7
Mursalin khan(moshu) 53 53 134 222.26
8
Monjurul Islam 81 81 101 205.20
9
Mosharof Hossen 40 41 195 201.46
10
Asadur Rahman 61 61 111 163.91
11
Abdullah al masum 61 63 113 163.30
12
Saim Bin zafor irat 34 42 61 102.73
13
Hania Farhana Konica 19 20 41 47.02
14
Nayemul Hasan Saheb 5 6 16 23.46
15
Monjurul Islam Nobel 1 1 3 9.20
1 of 1