MKC RANK

Mohammadpur Kendriya College

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1
mahim007 114 116 411 715.8
2
Himel Khondokar 118 118 361 441.3
3
Mursalin khan(moshu) 53 53 134 268.7
4
ATIKUR RTAHMAN 0011 83 83 180 243.1
5
Hasibul Islam 62 62 188 241.4
6
Monjurul Islam 81 81 101 241.2
7
Asadur Rahman 31 32 51 102.3
8
Abdullah al masum 21 22 41 62.8
9
Hania Farhana Konica 19 20 41 61.8
10
Iraj munshy 18 27 64 56.5
11
Mosharof Hossen 16 40 62 46.1
12
Nayemul Hasan Saheb 5 6 16 26.2
13
sam hride 3 3 4 13.4
14
Monjurul Islam Nobel 1 1 3 10.2
1 of 1