NEUB RANK

North East University Bangladesh

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1
Ikram_khan 187 190 303 552.1
2
Rubaiat Jahan 151 153 259 404.0
3
Iftekhar Ahmed Arnab 122 124 205 348.4
4
Md BL Manik Islam 104 105 197 308.7
5 Swadhin 100 114 192 303.6
6
Jasmin Jahan Puspo 100 101 197 300.8
7
MD Gulam Kibria Chowdhury 101 101 155 286.1
8
Syed Afsani 100 101 171 279.5
9
Ashique Abdullah 91 95 240 256.9
10
Shahriar Ahmed Nayeem 96 97 223 251.9
11
Md Kamran Ahmad 81 84 205 247.6
12
reza neub 83 83 153 242.6
13
Nadira ferdous 100 104 149 235.1
14
Aysha 78 78 172 230.1
15 Jannat 80 83 152 218.4
16
Md Mazharul Islam Khan Tipu 78 78 141 214.2
17
Abdur Rahim 77 80 132 214.1
18
Md. Ismail Hossain Palash 63 64 86 211.2
19
Rubaiya Jannat 81 85 123 210.1
20
Zahid Mahmud Emon 68 68 129 208.6
21
M R SHAFE 82 83 137 208.0
22
Ashraful islam shaon 70 72 84 207.8
23
Mahfuzul Ilah Omar 75 75 117 207.5
24
pranta_s 49 51 145 205.9
25
NEUB_LITCH_TIPU_16 70 71 83 196.0
26
asif_1702 75 79 120 195.5
1 of 5