NMUC RANK

New Model University College

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1
Sayed Anowar 199 203 487 572.26
2
S. Salehin 117 121 229 370.91
3
Tamanna Mina 66 73 339 204.47
4
sinthiya 40 40 100 174.74
5
Md. Towhidul Islam 37 38 47 110.56
6
nur hossain 25 27 93 86.44
7
Maruf Ahmed Miron 20 20 49 65.03
8
Antu 23 25 36 64.62
9
ForashJoy 17 17 29 55.96
10 Shovon samundha 17 17 41 55.96
11
Hasan 12 12 18 42.25
12
Nabil-Slash 10 10 19 37.68
13
Mahmuda khan 6 6 12 25.07
14
Jahid N Shakil 3 3 8 22.63
15
Mehedi Hasan 4 4 10 19.64
16
Raihan Jamil 3 3 3 17.43
17
Mosarrof Hosan Dipu 1 1 1 9.20
18
Raihan Jamil 1 1 6 7.50
19
Tousif Ahmed 1 1 2 6.20
20
Sahanaz Haque Taniya 0 1 1 4.00
1 of 1