NMUC RANK

New Model University College

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1
Sayed Anowar 212 217 526 606.36
2
S. Salehin 117 121 229 318.78
3
Tamanna Mina 67 73 386 181.15
4
sinthiya 40 40 100 143.66
5
Md. Towhidul Islam 37 38 47 89.64
6
nur hossain 25 27 93 63.84
7
Antu 23 25 36 51.56
8
Maruf Ahmed Miron 20 20 49 50.17
9 Shovon samundha 17 17 41 43.75
10
ForashJoy 17 17 29 42.74
11
Hasan 12 12 18 31.18
12
Nabil-Slash 10 10 19 28.53
13
Jahid N Shakil 4 4 11 25.55
14
Mahmuda khan 6 6 12 19.05
15
Mehedi Hasan 4 4 10 16.63
16
Dh ShaFin 1 3 28 16.21
17
Raihan Jamil 3 3 3 14.32
18
Mosarrof Hosan Dipu 1 1 1 8.20
19
Tousif Ahmed 1 1 2 6.30
20
Raihan Jamil 1 1 6 6.20
21
Sahanaz Haque Taniya 0 1 1 4.00
1 of 1