NRNU RANK

National Research Nuclear University "MEPhI"

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1
Andrey Kluev 29 29 145 180.76
2
Vadim 29 29 292 178.73
3
Julia Dudysheva 33 36 132 166.25
4
Savva Gosha 28 28 135 157.37
5
Konstantin Maksimov 28 28 115 156.35
6
Vladimir Lermontov 28 29 189 156.35
7
Michael Sorokin 31 34 104 154.02
8
Anton Ivanov Vladimirovich 27 27 124 148.58
9
Alex Kurnev 26 27 214 147.99
10
Alexey Malyshev 26 26 100 141.32
11
Vasilenko Yegor 26 27 125 141.12
12
Ilyas 25 25 194 137.11
13
Vladimir Bobrov 25 26 169 137.11
14
Kalitka Anna 25 26 203 136.30
15
Kristina Molotkova 25 25 76 133.67
16
Laneeva Mariia 25 25 60 133.67
17
Sapegina Marina 25 25 51 133.67
18
Novikov Artem 24 25 108 131.28
19
Anna Stepanova 24 25 164 130.67
20
Anton Polevodin 24 24 127 130.27
21
Lada Kazinkina 21 23 39 129.78
22
ValentinGentuk 23 23 154 126.16
23
Sergey Babkin 22 23 105 118.73
24
Alina Garbuz 22 22 218 118.32
25
Ekaterina Ivanova 22 22 178 118.32
26
Darya Skorikova 22 23 118 117.92
27
Bogomolov Ilya 22 22 91 116.91
28
Ekaterina Galkina 22 23 105 111.96
29
Viktor Stepanov 21 23 42 111.50
30
Alexey Avdeev 21 23 180 109.48
31
Dmitry Elkin 20 23 216 103.27
32
Natasha Konokhova 20 20 133 102.36
33
Kudashova Natalya 20 21 116 101.96
34
Ivan_Belov 19 20 101 94.65
35
Rybakova Olga 19 20 57 92.63
36
Gleb Shishkov 18 19 28 91.48
37
Aleshin Maxim 18 20 108 91.17
38
Aleksandra 16 16 112 74.97
1 of 3