NRNU RANK

National Research Nuclear University "MEPhI"

Ranking User Solved Tried Submissions
1
Julia Dudysheva 33 36 132
2
Michael Sorokin 31 34 104
3
Andrey Kluev 29 29 145
4
Vadim 29 29 292
5
Roza Abdullaeva 28 28 97
6
Konstantin Maksimov 28 28 115
7
Savva Gosha 28 28 135
8
Vladimir Lermontov 28 29 189
9
Anton Ivanov Vladimirovich 27 27 124
10
Alexey Malyshev 26 26 100
11
Vasilenko Yegor 26 27 125
12
Alex Kurnev 26 27 214
13
Sapegina Marina 25 25 51
14
Laneeva Mariia 25 25 60
15
Kristina Molotkova 25 25 76
16
Ilyas 25 25 194
17
Vladimir Bobrov 25 26 169
18
Kalitka Anna 25 26 203
19
Anton Polevodin 24 24 127
20
Novikov Artem 24 25 108
21
Anna Stepanova 24 25 164
22
ValentinGentuk 23 23 154
23
Bogomolov Ilya 22 22 91
24
Darya Skorikova 22 22 117
25
Ekaterina Ivanova 22 22 178
26
Alina Garbuz 22 22 218
1 of 4