NRNU RANK

National Research Nuclear University "MEPhI"

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1
Andrey Kluev 29 29 145 174.7
2
Vadim 29 29 292 172.7
3
Julia Dudysheva 33 36 132 156.2
4
Savva Gosha 28 28 135 152.5
5
Michael Sorokin 31 34 104 152.2
6
Konstantin Maksimov 28 28 115 151.5
7
Vladimir Lermontov 28 29 189 151.5
8
Anton Ivanov Vladimirovich 27 27 124 144.1
9
Alex Kurnev 26 27 214 140.4
10
Alexey Malyshev 26 26 100 136.4
11
Vasilenko Yegor 26 27 125 136.1
12
Ilyas 25 25 194 133.5
13
Vladimir Bobrov 25 26 169 133.5
14
Lada Kazinkina 21 23 39 131.5
15
Kristina Molotkova 25 25 76 130.9
16
Laneeva Mariia 25 25 60 130.9
17
Sapegina Marina 25 25 51 130.9
18
Kalitka Anna 25 26 203 130.0
19
Novikov Artem 24 25 108 127.3
20
Anna Stepanova 24 25 164 126.5
21
Anton Polevodin 24 24 127 126.3
22
ValentinGentuk 23 23 154 125.0
23
Sergey Babkin 22 23 105 117.0
24
Alina Garbuz 22 22 218 116.8
25
Ekaterina Ivanova 22 22 178 116.8
26
Darya Skorikova 22 23 118 116.3
1 of 4