NSU RANK

North South University

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1
Mahfujur Rahman 330 342 454 1,371.03
2
Tanviropy 152 152 405 667.88
3
KNJO 215 220 298 656.21
4
Adib Shahriar 221 241 603 637.25
5
A.S.M IRFAN 203 220 371 635.71
6
Aluman 185 189 262 587.32
7
Koushik Roy 165 166 307 493.90
8
Md. Tanzim Hossain Khan(ILUTSU) 173 173 216 486.44
9
Md.Rezowan Khan Rahat 139 164 485 436.76
10
M karim (mkarim.me) 113 121 149 434.01
11
Shawon Ashraf 118 118 199 425.59
12
Muntasir Mohammad 148 162 399 413.25
13
Md. Abdullah Al Shafi 143 143 228 372.60
14
ওয়ানাবি হারবিঞ্জার 117 132 319 358.37
15
siam antar 128 128 198 355.69
16
Nazmul Hasan Asha 127 128 192 355.64
17
Saiyem Raiyan 95 110 271 349.38
18
Hasin Ishrak 124 124 190 335.36
19
Safiyatul Hoque 128 134 186 327.50
20
Shikto Das 132 133 234 327.10
21
Mr_Mandal 124 126 184 322.54
22
A_A_Neloy 106 107 199 321.72
23
fareha alamgir khan 118 125 274 319.03
24
2022381_narmeen 109 110 399 316.22
25
Asif Rahman 104 104 216 313.25
26
alcatraz47 (Md. Mahmudul Haque) 114 122 245 307.92
27 Tarik 🐉 109 109 153 306.80
28 Safkat Alam Esty 112 119 124 301.22
29 Nadman Ashraf Khan 100 104 273 297.70
30
Abu Sayeed Khan 108 108 186 295.73
31
Shahan Ahmed 112 114 225 292.65
32
Avneer rio 115 121 167 289.60
33 Alif Elham 103 107 213 289.19
34
Nafiz Iqbal 107 108 237 279.53
35
Abdullah Al Amin 104 110 165 277.46
36
rth_dirtybytes 104 104 165 276.41
37
Asif Rafi 2011758642 100 101 164 275.81
38
sarkerrabi 102 107 163 272.70
1 of 23