PCIU RANK

Port City International University

Ranking User Solved Tried Submissions
1
Ibrahim Ahmed Khan 386 386 492
2
NUR BIJOY[CSE01206007] 319 321 469
3
miton shil 174 176 270
4
Black_Code_[Famous 14] 159 159 242
5
Md.Tohidul Alam(RISAN TUSHAR 😎👿) 139 140 278
6
Hasnain Hawlader 124 124 239
7
Kallol Dhar 114 116 168
8
Dabasish Das Joy 114 116 208
9
Saiful Islam 111 111 134
10
👑STARBOY👑 110 111 183
11
b1ack_c0de_[experimental] 109 112 272
12
shafayet nur 108 112 249
13
joy.codec 107 111 229
14
Jaw Jaw Rakhaine 103 107 284
15
Abdul Ajij 103 109 280
16
Akash kumar sushil 102 102 156
17
Nisha Das 102 104 170
18
NuR Alam 101 101 306
19
Abdullah 90 99 135
20
Amir Hossain Jowel 85 86 215
21
Minhaj ul Islam Chowdhury 77 77 138
22
maksuda mahi 77 79 193
23
Nasmin Sultana 74 78 116
24
RAHID HASAN ROBIN (CSE-15) 69 73 89
25
Kawsar Ahmed 67 67 119
26
Ratul Barua 66 66 82
1 of 6