PCIU RANK

Port City International University

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1
Nur Mohammad Bijoy[CSE01206007] 455 455 687 1,798.76
2
Ibrahim Ahmed Khan 417 419 534 1,540.99
3
মোঃ আবু কাউছার শাকিল [CSE 01205959] 129 131 869 1,471.74
4
Imtiaz Rafi 324 345 754 1,091.12
5
sharif istiak 311 342 777 980.37
6
miton shil 252 256 431 798.69
7
Hasnain Hawlader(CSE01506434) 320 320 496 583.59
8
Enamul Apan 158 166 314 501.82
9
সাইফুল্লাহ আল মাহমুদ (cse 18 A) 175 200 218 477.64
10
Ratul Barua[CSE-01506439] 116 116 268 464.19
11
Anik Sen(CSE01105895) 170 183 402 458.56
12
Md.Tohidul Alam(CSE 01205985) 141 142 288 421.18
13
Kallol Dhar 114 116 168 351.13
14
Adnan Ullah 120 130 359 349.01
15
Hridoy khan 112 113 346 330.70
16
Dabasish Das Joy 115 117 218 320.92
17
Minhaj ul Islam Chowdhury 113 114 211 316.52
18
shafayet nur 117 122 287 312.55
19
Kaium Uddin 108 111 271 301.84
20
prianti banik 107 109 272 295.19
21
Sumaiya Salim 111 112 277 291.30
22
Saiful Islam 111 111 134 289.41
23
👑STARBOY👑 110 111 183 284.96
24
No Mans Land 106 113 298 280.19
25
Akash kumar sushil 102 102 156 270.42
26
Chinmoy Das 97 100 175 268.28
27
Shahadat Hossain(CSE-18) 100 102 145 264.94
28
NuR 105 105 324 262.81
29
Abdul Ajij 103 109 280 260.79
30
joy.codec 107 111 229 260.31
31
Sajia Alam 101 101 186 259.93
32
Nisha Das 102 104 170 248.30
33
J.G.D.T 93 94 157 230.39
34
RrSadman 60 67 113 227.15
35
Mosiur Rahman 85 85 240 221.96
36
Kayer 75 89 183 217.54
37
Istiyak Amin Santo 67 67 117 214.30
38
Abdullah 90 99 135 207.14
1 of 9