PCIU RANK

Port City International University

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1
Nur Mohammad Bijoy[CSE01206007] 455 455 687 1,798.46
2
Ibrahim Ahmed Khan 417 419 534 1,542.67
3
Hasnain Hawlader(CSE01506434) 318 318 494 1,084.97
4
Imtiaz Rafi 322 343 751 1,077.89
5
sharif istiak 311 342 777 981.21
6
miton shil 252 256 415 778.47
7
Enamul Apan 158 166 313 506.94
8
সাইফুল্লাহ আল মাহমুদ (cse 18 A) 175 200 218 480.05
9
Anik Sen(CSE01105895) 168 180 392 452.21
10
Ratul Barua[CSE-01506439] 111 111 262 449.94
11
Md.Tohidul Alam(CSE 01205985) 141 142 288 421.15
12
Kallol Dhar 114 116 168 351.25
13
Adnan Ullah 120 130 359 347.78
14
Hridoy khan 112 113 346 327.53
15
Dabasish Das Joy 115 117 218 321.03
16
shafayet nur 117 122 287 312.40
17
Minhaj ul Islam Chowdhury 110 111 205 305.78
18
Kaium Uddin 108 111 271 297.49
19
prianti banik 107 109 272 295.18
20
Saiful Islam 111 111 134 289.50
21
Sumaiya Salim 111 112 277 286.95
22
👑STARBOY👑 110 111 183 284.95
23
No Mans Land 105 112 297 275.08
24
Akash kumar sushil 102 102 156 270.41
25
Shahadat Hossain(CSE-18) 100 102 145 265.02
26
Abdul Ajij 103 109 280 260.78
27
joy.codec 107 111 229 260.40
28
Sajia Alam 101 101 186 257.91
29
NuR 101 101 306 249.21
30
Nisha Das 102 104 170 248.29
31
J.G.D.T 93 94 157 230.45
32
RrSadman 60 67 113 227.20
33
Kayer 75 89 183 217.59
34
Abdullah 90 99 135 207.13
35
Amir Hossain Jowel 85 86 215 204.54
36
Salma Akter 65 79 94 192.44
37
Rabbu Basirul 54 55 202 192.41
38
Jannatul Mottakin dipu 68 70 163 191.15
1 of 9