PONDIUNI RANK

Pondicherry University

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1
Abhishek kumar 78 88 169 201.24
2
Om Prakash 45 46 87 127.26
3
vikram kumar 19 20 25 48.03
4
Vikash Kumar 15 16 25 40.08
5 Purushottam Prabhakar 1 2 23 11.41
6
vikash malhotra 1 1 6 10.20
7
Kirti Kumari 0 1 2 5.00
8
Abhishek Kumar 0 1 8 5.00
9 Vivek Narsale 0 1 2 4.00
1 of 1