PONDIUNI RANK

Pondicherry University

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1
Abhishek kumar 78 88 169 224.9
2
Om Prakash 45 46 87 155.1
3
vikram kumar 19 20 25 62.8
4
Vikash Kumar 15 16 25 50.7
5 Purushottam Prabhakar 1 2 23 13.4
6
vikash malhotra 1 1 6 11.2
7
Kirti Kumari 0 1 2 5.0
8
Abhishek Kumar 0 1 8 5.0
9 Vivek Narsale 0 1 2 4.0
1 of 1