PONDIUNI RANK

Pondicherry University

Ranking User Solved Tried Submissions
1
Abhishek kumar 78 88 169
2
Om Prakash 45 46 87
3
vikram kumar 19 20 24
4
Vikash Kumar 15 16 25
5
vikash malhotra 1 1 6
6
Kirti Kumari 0 1 2
7 Vivek Narsale 0 1 2
8
Abhishek Kumar 0 1 8
1 of 1