PSTU RANK

Patuakhali Science and Technology University

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1
Yakin 306 316 731 965.6
2
Animesh Khashkel 300 306 556 913.4
3
Rezaul Karim Sujon 241 278 559 672.3
4
Md. Mizanur Rahman Khan 203 220 379 602.6
5
Rasel hossain 210 234 401 584.5
6
sk Rakib (pstu_1802028) 180 197 536 535.0
7
B H Yean Hasan (Noyen-1802027) 173 182 530 520.2
8
Maniruzzaman Akash 152 152 182 515.1
9
Jaki Al Amin 175 182 312 466.8
10
sakib mahmud 141 175 279 458.2
11
iMu 160 175 371 456.2
12
Shadik Faysal Meshkat 153 163 286 455.8
13
_mHm_ 139 145 258 413.6
14
Md. Mahmudul Hasan Faisal 132 135 214 408.4
15
sudipto baral 127 127 134 389.2
16
Abdus Salam 123 128 314 375.7
17
Julshan Alam Ratu 139 144 227 374.8
18
CheckPSTU 77 82 206 371.7
19
Munim Hossain 140 146 329 358.6
20
D. M. Nadim Hayder 114 114 188 356.5
21
Moshiur Rahman 113 120 216 336.7
22
Md.Rakibul Islam 116 119 209 334.9
23 Md. Minhajul Habib 106 108 184 317.7
24
Syed Nazmus Sakib 106 111 186 307.1
25
Shohanur Rahman 120 127 313 306.8
26
Maruf Al-Aslam 104 107 213 306.0
1 of 9