PSTU RANK

Patuakhali Science and Technology University

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1
You Know Who 304 310 542 991.4
2
Yakin 306 316 731 965.6
3
Animesh Khashkel 300 306 556 913.6
4
Rezaul Karim Sujon 241 278 559 672.3
5
Md. Mizanur Rahman Khan 203 220 379 602.7
6
Rasel hossain 210 234 401 584.5
7
Maniruzzaman Akash 152 152 182 514.6
8
B H Yean Hasan (Noyen-1802027) 162 171 500 476.7
9
Jaki Al Amin 175 182 312 467.8
10
sk Rakib (pstu_1802028) 164 185 496 464.8
11
sakib mahmud 141 175 279 458.2
12
iMu 160 175 371 456.9
13
Shadik Faysal Meshkat 153 163 286 456.2
14
_mHm_ 139 145 258 414.1
15
Md. Mahmudul Hasan Faisal 132 135 214 408.5
16
liza 162 169 331 401.0
17
sudipto baral 127 127 134 389.1
18
Abdus Salam 123 128 314 375.7
19
Julshan Alam Ratu 139 144 227 374.8
20
CheckPSTU 77 82 206 372.2
21
Munim Hossain 140 146 329 358.5
22
Moshiur Rahman 113 120 216 337.2
23
Syed Nazmus Sakib 106 111 186 307.1
24
Shohanur Rahman 120 127 313 306.8
25
Rafid Al Nahiyan 114 124 190 302.3
26
Zero One 112 117 190 300.0
1 of 9