PUST RANK

Pabna University of Science and Technology

Ranking User Solved Tried Submissions
1
MD. Noor Uddin 514 541 1,400
2
NIRLIPTO 253 267 418
3
Al Mahmud sagor 191 194 415
4
Nayem Ahmed 149 150 235
5
Sp Rahul 140 154 339
6
Jahangir Hossain 130 132 192
7
MH 129 141 366
8
Tanjil 116 116 224
9
Golam Nabi 114 114 140
10
Babu 114 114 161
11
Md Shabuj Hossain 113 114 211
12
HIMON SHEKH 113 114 263
13
ABDULLAH 110 113 244
14
MD KAWSAR AHMED SAGAR 108 109 178
15
Upom Roy 102 105 268
16
Adnan Turjoy 96 98 160
17
David Vladilaus 91 93 161
18
ARIFUL ISLAM 90 91 177
19
Babul_pust 89 91 234
20
Shahin_cse 85 89 184
21
Hafijur Rahman 82 83 231
22
riyaz khan 79 81 139
23
EKRAM KHAN 78 80 172
24
khorshed Hasan Joy 77 78 156
25
Rezaul Karim 73 73 133
26
Md. Rashedul Islam 73 78 293
1 of 5