PUST RANK

Pabna University of Science and Technology

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1
I_LOVE_M_T_W 573 601 784 3,514.20
2
MD. Noor Uddin 549 581 1,545 1,139.65
3
NIRLIPTO 253 267 418 888.08
4
Al Mahmud sagor 201 204 439 632.83
5
Nayem Ahmed 149 150 235 482.89
6
Sp Rahul 147 161 352 465.20
7
Golam Nabi 131 131 198 455.64
8
Jahangir Hossain 130 132 192 403.54
9
MH 129 141 366 386.56
10
MD HABIBUL ISLAM (RUDDRO) 106 106 204 374.78
11
Md Imran Hossain 129 132 273 374.45
12
Masud Rana 105 106 188 363.28
13
Babu 114 114 161 359.84
14
HIMON SHEKH 113 114 263 359.46
15
Tanjil 116 116 224 357.64
16
Md Shabuj Hossain 113 114 211 351.87
17
Rezaul Karim 108 110 198 342.53
18
MD KAWSAR AHMED SAGAR 108 109 178 339.47
19
Nafiur Rahman Neon 86 87 212 338.00
20
MD.Shahadat Hossain Bhuian 100 105 260 332.24
21
David Vladilaus 105 106 194 331.64
22
ABDULLAH 110 113 244 330.52
23
Bm Fatiur Rahman 106 106 206 323.28
24
Upom Roy 102 105 268 312.81
25
Himel 100 102 180 309.59
26
Babul_pust 94 97 248 301.90
1 of 9