PUST RANK

Pabna University of Science and Technology

Ranking User Solved Tried Submissions
1
MD. Noor Uddin 521 550 1,419
2
NIRLIPTO 253 267 418
3
Al Mahmud sagor 191 194 415
4
Nayem Ahmed 149 150 235
5
Sp Rahul 140 154 339
6
Jahangir Hossain 130 132 192
7
MH 129 141 366
8
Tanjil 116 116 224
9
Golam Nabi 114 114 140
10
Babu 114 114 161
11
Md Shabuj Hossain 113 114 211
12
HIMON SHEKH 113 114 263
13
ABDULLAH 110 113 244
14
MD KAWSAR AHMED SAGAR 108 109 178
15
David Vladilaus 105 106 194
16
Upom Roy 102 105 268
17
Adnan Turjoy 96 98 160
18
ARIFUL ISLAM 90 91 187
19
Babul_pust 89 91 235
20
Nayem 88 93 174
21
Nafiur Rahman Neon 86 87 174
22
Shahin_cse 85 89 184
23
Hafijur Rahman 82 83 231
24
riyaz khan 79 81 139
25
Rezaul Karim 78 78 142
26
EKRAM KHAN 78 80 172
1 of 6