PUST RANK

Pabna University of Science and Technology

Ranking User Solved Tried Submissions
1
MD. Noor Uddin 526 557 1,447
2
NIRLIPTO 253 267 418
3
Al Mahmud sagor 195 198 424
4
Nayem Ahmed 149 150 235
5
Sp Rahul 140 154 339
6
Jahangir Hossain 130 132 192
7
MH 129 141 366
8
Tanjil 116 116 224
9
Golam Nabi 114 114 140
10
Babu 114 114 161
11
Md Shabuj Hossain 113 114 211
12
HIMON SHEKH 113 114 263
13
ABDULLAH 110 113 244
14
MD KAWSAR AHMED SAGAR 108 109 178
15
Rezaul Karim 108 110 198
16
David Vladilaus 105 106 194
17
Upom Roy 102 105 268
18
Adnan Turjoy 96 98 160
19
Nayem 92 99 189
20
ARIFUL ISLAM 90 91 187
21
Babul_pust 89 91 235
22
Nafiur Rahman Neon 86 87 182
23
Shahin_cse 85 89 184
24
Hafijur Rahman 82 83 231
25
riyaz khan 79 81 139
26
EKRAM KHAN 78 80 172
1 of 6