RMSTU RANK

Rangamati Science & Technology University

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1
Lizard_man 180 182 327 527.39
2
FuC***** 151 157 310 423.79
3
Nam Bolbo Na 120 123 183 335.16
4
Anik 111 112 241 310.56
5
Shabib ayman 70 72 223 300.61
6
rajib 108 109 184 298.16
7
Wasi Ur Rahaman 75 75 177 230.58
8
Java Lover 89 90 153 223.93
9
Abu Kawser 77 81 165 208.61
10
Shaikat 78 79 225 201.04
11
Akash mohajon 67 68 107 183.15
12
Sakib Uddin 66 68 181 172.61
13
Muntaha 42 42 136 143.71
14
Taohidur Rahman 50 50 65 141.87
15
No Or Say ED 43 44 107 135.09
16
Monaem Khan 43 43 108 133.68
17
Md Nazmul Hasan 48 48 111 129.88
18
Jakir(jaki) 44 44 103 129.54
19
Utpol Kanti Das 41 41 69 124.56
20
Md. Saiduzzaman 41 41 90 123.55
21
M A H I R 41 41 114 120.59
22
Joy Dey 36 36 91 113.90
23
Abdul Al Mamun 36 36 37 110.75
24 Sagor 40 42 79 109.63
25
MD Jashim Uddin 45 51 97 100.80
26
Nur Mohammad 38 41 91 98.74
27
anik barua 41 46 108 91.14
28
Urme Chakma 31 32 82 90.81
29
Md. Ibrahim bin Ismail 31 33 65 90.61
30
Farhad Bhuiyan 37 38 53 88.82
31
Daniel Radclip 33 35 56 87.44
32
TarEqUl IsLAm 38 39 97 86.73
33
Tithirmstu 30 35 72 83.97
34
Ritan chakma 29 33 74 76.44
35
Ajit Sharma 26 27 83 74.71
36
Humayan Kabir 31 31 47 73.97
37
Eipshita Chakma 30 32 59 70.49
38
M H O R Durjoy 25 25 37 68.60
1 of 3