RMSTU RANK

Rangamati Science & Technology University

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1
Lizard_man 180 182 327 594.44
2
FuC***** 150 156 303 459.93
3
Nam Bolbo Na 119 122 182 374.42
4
Shabib ayman 69 70 221 363.22
5
rajib 108 109 184 345.47
6
Java Lover 87 88 149 262.58
7
Wasi Ur Rahaman 70 70 166 254.42
8
Abu Kawser 77 81 165 244.03
9
Shaikat 77 77 215 241.15
10
Akash mohajon 67 68 107 214.28
11
Sakib Uddin 66 68 181 213.55
12
Muntaha 42 42 136 178.99
13
Taohidur Rahman 50 50 65 173.43
14
Md Nazmul Hasan 48 48 111 163.03
15
Monaem Khan 43 43 108 162.03
16
MJH 43 43 101 155.59
17
Md. Saiduzzaman 41 41 90 154.20
18
M A H I R 41 41 114 148.82
19
Abdul Al Mamun 36 36 37 140.22
20 Sagor 40 42 79 139.30
21
Utpol Kanti Das 34 35 58 129.92
22
MD Jashim Uddin 45 51 97 127.74
23
Nur Mohammad 38 41 90 125.79
24
Urme Chakma 31 32 82 118.06
25
anik barua 41 46 108 114.75
26
Farhad Bhuiyan 37 38 53 113.82
1 of 3