RMSTU RANK

Rangamati Science & Technology University

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1
Lizard_man 180 182 327 527.67
2
FuC***** 151 157 310 422.69
3
Nam Bolbo Na 120 123 183 335.00
4
Shabib ayman 70 72 223 298.54
5
rajib 108 109 184 298.15
6
Anik 109 110 235 292.37
7
Wasi Ur Rahaman 72 72 169 219.06
8
Java Lover 87 88 149 216.18
9
Abu Kawser 77 81 165 208.66
10
Shaikat 78 79 225 199.01
11
Akash mohajon 67 68 107 183.15
12
Sakib Uddin 66 68 181 172.65
13
Muntaha 42 42 136 143.71
14
Taohidur Rahman 50 50 65 141.89
15
Monaem Khan 43 43 108 133.68
16
Md Nazmul Hasan 48 48 111 129.90
17
MJH 44 44 103 128.45
18
Utpol Kanti Das 41 41 69 124.58
19
Md. Saiduzzaman 41 41 90 123.56
20
M A H I R 41 41 114 120.60
21
Abdul Al Mamun 36 36 37 110.76
22 Sagor 40 42 79 109.64
23
MD Jashim Uddin 45 51 97 100.81
24
Nur Mohammad 38 41 90 97.73
25
Joy Dey 33 34 85 94.40
26
anik barua 41 46 108 91.14
27
Urme Chakma 31 32 82 90.82
28
Farhad Bhuiyan 37 38 53 88.83
29
Daniel Radclip 33 35 56 87.45
30
TarEqUl IsLAm 38 39 97 85.68
31
Md. Ibrahim bin Ismail 30 32 62 84.49
32
Tithirmstu 30 35 72 79.88
33
Ritan chakma 29 33 74 76.44
34
Humayan Kabir 31 31 47 73.87
35
Ajit Sharma 26 27 83 72.69
36
Eipshita Chakma 30 32 59 70.49
37
M H O R Durjoy 25 25 37 68.61
38
Saharab Hossain 26 30 85 67.52
1 of 3