RUET RANK

Rajshahi University Of Engineering And Technology

Ranking User Solved Tried Submissions
1
Zihan 178 182 439
2
Noshin Tabassum (CSE 17_B) 135 136 220
3
Seefat Hossain Himel 135 136 267
4
Mehedi Hasan 135 138 294
5
Fahim Sifnatul 128 131 368
6
Mizanur_Rahman 123 124 163
7
Tasin Haiwan 120 123 244
8
Nibesh kumar modak 116 119 228
9
Hasinur 114 115 241
10
Jarir Ahmed 112 113 210
11
Riyal 110 121 217
12
Tomal Hossain 107 107 129
13
Golam Rabbi Nazum 105 120 312
14
Easir arafat 103 106 244
15
Anupam roy 102 107 280
16
M SAMIUR RAHMAN 100 100 199
17
Tanvir Ussash 100 102 163
18
Kazi Mehrab Rashid 94 97 156
19
Fuad Chyon 93 94 177
20
S M Riad Hossain 91 94 138
21
Zannat E Tasnim 90 93 158
22 Jamil 90 94 243
23
srizon ruet 89 94 111
24
rmShoeb 88 88 155
25
Md. Jamil Uddin Tanvi 88 90 157
26
Muntashir Al-Islam 87 88 111
1 of 11