RUET RANK

Rajshahi University Of Engineering And Technology

Ranking User Solved Tried Submissions
1
imSakib 214 218 429
2
Zihan 178 182 439
3
Noshin Tabassum (CSE 17_B) 135 136 220
4
Seefat Hossain Himel 135 136 267
5
Mehedi Hasan 135 138 294
6
Fahim Sifnatul 128 131 368
7
Mizanur_Rahman 123 124 163
8
Golam Rabbi Nazum 123 133 348
9
Tasin Haiwan 120 123 246
10
Nibesh kumar modak 116 119 228
11
Hasinur 114 115 241
12
Jarir Ahmed 112 113 210
13
Mehedi.himel(EEE'17) 110 110 177
14
Riyal 110 121 217
15
Fakrul Islam Tareq 109 113 221
16
Tomal Hossain 107 107 129
17
Md.Sarowar Alam Sagor 107 110 144
18
Easir arafat 103 106 244
19
Raiyan Noory Rady 102 105 156
20
Anupam roy 102 107 280
21
Md.Sanwar Hossen 102 111 317
22
M SAMIUR RAHMAN 100 100 199
23
Tanvir Ussash 100 102 163
24
Md.Zahidul Islam 97 97 211
25
S M Riad Hossain 94 97 146
26
Kazi Mehrab Rashid 94 97 156
1 of 13