RUET RANK

Rajshahi University Of Engineering And Technology

Ranking User Solved Tried Submissions Points
27
Kazi Mehrab Rashid 106 107 169 299.6
28
Easir arafat 103 106 244 293.2
29
M SAMIUR RAHMAN 100 100 199 287.0
30
Amartya Das Dip 94 97 203 282.7
31
Tanvir Ussash 100 102 163 280.4
32
Fuad Chyon 93 94 177 263.7
33
Raiyan Noory Rady 102 105 156 262.7
34
rmShoeb 88 89 156 262.3
35
Mahadie_1803127 92 96 135 260.5
36 Jamil 90 94 243 258.9
37
S M Riad Hossain 94 97 146 258.0
38
Muntashir Al-Islam 87 88 111 254.0
39
Zannat E Tasnim 90 93 158 250.0
40
Md. Jamil Uddin Tanvi 88 90 157 249.4
41
tough_1 84 84 115 247.5
42
SONET_RUET-1703030 90 104 293 245.1
43
Md Nazmus Sakib 74 80 123 241.7
44
Farhan Kabir 89 94 154 240.2
45
Kanchon Gharami 77 82 107 239.9
46
Mansura Naznine 83 85 150 238.3
47 Afser Jani 86 87 142 237.6
48
saif79 86 92 171 235.4
49
Muhaiminul Islam 82 85 131 235.1
50
FIP 77 78 146 231.8
51 Yamin Haque 84 89 159 231.1
52
Nibaron Kumar 84 85 129 230.6
2 of 20