SBPGC RANK

Shaikh Burhanuddin Post Graduate College

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1
Iftakharul Haque Bhuiyan 123 123 158 333.1
2
michael_ sbpgc 112 113 152 330.3
3
ajijul kazi 101 103 237 306.7
4
Noman.Cse19 104 104 111 306.0
5
Md.Shahariya Mamun 74 77 134 249.4
6
Riad_Bx 39 39 141 229.9
7
Mahmudul Hasan Ratul 25 25 67 173.4
8
myeasin 53 57 126 159.6
9
Ortho Mondal 38 39 79 136.6
10
khandaker shahjalal 35 43 125 129.3
11
Arif Hossain 34 35 54 103.0
12
Md. Mainul Islam 23 23 29 80.9
13
Humayra Jahan Nishat 23 23 32 80.6
14
Md Samiul Huda 25 31 79 71.8
15
Belayet Ashik 16 17 49 55.2
16
Md.Al-Shahria 16 16 19 54.0
17
Maria Israt Jahan 17 18 26 53.0
18
emon islam 12 13 24 45.5
19
Md Raihan 11 11 30 40.7
20
Md. Mahmudur Rahman 8 8 13 40.4
21
Maria 10 11 34 35.8
22
Akibur Rahman Javed 9 9 26 35.1
23
Farhad hossain 7 8 23 27.8
24
Emon 6 6 14 24.7
25
Md Hanif 6 7 10 22.6
26
kamal das 4 4 5 19.6
1 of 2