SEC RANK

Sylhet Engineering College

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1
sara_SEC 147 158 344 463.05
2
Zaki Faiaz Chowdhury 145 145 276 442.83
3
Hasnat Rahman Jerin 117 124 268 384.44
4
Tahian R. Chowdhury 118 118 307 382.08
5
PRANTA BARUA 108 110 211 334.51
6
Jabed Dhali 105 108 184 330.07
7
A.R. Limon 104 107 157 323.40
8
Tahmina Yeasmin Toma 102 110 248 309.77
9
Yasira Akhter_sec 90 105 232 249.17
10
Abdul Halim 75 76 78 221.30
11
Shafayet hussain 69 69 168 217.53
12
Saurav Paul 66 67 121 211.39
13
abdul alim 83 104 175 208.51
14
Silent Killer 70 73 198 208.06
15
Man 72 74 129 205.98
16
Shamim Khan 56 59 100 204.64
17
Bad _Coder 66 71 149 202.20
18
Showrav Mitra 61 61 86 198.02
19
Rafid Rabbi 72 75 155 195.01
20
Masum Billah 62 62 85 194.71
21
Ornob Rahman 60 60 77 194.63
22
Ranak Jahan 63 66 126 192.23
23
Md. Zahidul Haque Alvi 62 63 136 191.62
24
Francisco Maciel 32 32 83 191.44
25
Shadow 65 68 90 189.00
26
Anamul Hasan 60 65 169 188.15
1 of 6