SPPU RANK

Savitribai Phule Pune University

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1
Hemant Bhatt 102 121 165 290.22
2
Hrishikesh Bawane 88 114 158 247.37
3
Abhishek Goyal 69 73 107 227.09
4
Satwik 39 47 102 115.66
5
Abhijeet G 25 26 46 82.70
6
yashpal4 9 12 30 35.45
7
VARUN NAYAL 1 2 7 11.21
8
Aditya Poduval 1 1 1 10.20
9
Shivendra Sharma 1 1 5 9.20
10
POONAM PANDEY 0 1 2 5.00
11
Sushil Patil 0 1 3 5.00
1 of 1