SPPU RANK

Savitribai Phule Pune University

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1
Hemant Bhatt 102 121 165 259.07
2
Hrishikesh Bawane 88 114 158 215.03
3
Abhishek Goyal 69 73 107 189.72
4
Satwik 39 47 102 97.07
5
Abhijeet G 25 26 46 72.35
6 Prakash Shelar 14 14 23 33.82
7
yashpal4 9 12 30 26.41
8
POONAM PANDEY 6 6 15 25.66
9
VARUN NAYAL 1 2 7 10.20
10
Aditya Poduval 1 1 1 9.20
11
Shivendra Sharma 1 1 5 8.20
12
Sushil Patil 0 1 3 5.00
13
ASHITOSH Ghate 1 3 6 4.90
1 of 1