SPPU RANK

Savitribai Phule Pune University

Ranking User Solved Tried Submissions
1
Hemant Bhatt 99 117 158
2
Hrishikesh Bawane 85 111 150
3
Abhishek Goyal 69 72 102
4
Satwik 39 47 102
5
Abhijeet G 25 26 46
6
yashpal4 9 12 30
7
Shivendra Sharma 1 1 5
8
VARUN NAYAL 1 2 7
1 of 1