SPPU RANK

Savitribai Phule Pune University

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1
Hemant Bhatt 101 120 163 272.6
2
Hrishikesh Bawane 88 114 158 237.2
3
Abhishek Goyal 69 73 107 219.7
4
Satwik 39 47 102 113.5
5
Abhijeet G 25 26 46 81.7
6
yashpal4 9 12 30 35.3
7
VARUN NAYAL 1 2 7 11.2
8
Aditya Poduval 1 1 1 10.2
9
Shivendra Sharma 1 1 5 9.2
10
POONAM PANDEY 0 1 2 5.0
11
Sushil Patil 0 1 3 5.0
1 of 1