SPPU RANK

Savitribai Phule Pune University

Ranking User Solved Tried Submissions
1
Hemant Bhatt 101 120 163
2
Hrishikesh Bawane 85 111 150
3
Abhishek Goyal 69 73 107
4
Satwik 39 47 102
5
Abhijeet G 25 26 46
6
yashpal4 9 12 30
7
Aditya Poduval 1 1 1
8
Shivendra Sharma 1 1 5
9
VARUN NAYAL 1 2 7
1 of 1