SPPU RANK

Savitribai Phule Pune University

Ranking User Solved Tried Submissions
1
Hrishikesh Bawane 85 111 150
2
Abhishek Goyal 69 72 102
3
Hemant Bhatt 69 85 113
4
Satwik 39 47 102
5
Abhijeet G 25 26 46
6
yashpal4 9 12 30
7
Shivendra Sharma 1 1 5
8
VARUN NAYAL 1 2 7
1 of 1