SUST RANK

Shahjalal University of Science and Technology

Ranking User Solved Tried Submissions Points
287
SADIA YEASMIN NIPUN 0 4 6 5.0
288
Shahriar Tanvir 0 1 1 5.0
289
Gourab Saha 0 2 4 5.0
290 zhalok rahman 0 1 2 5.0
291
Farhan Mahtab Mahi 0 1 1 5.0
292
Sabiha Jahan 0 1 1 5.0
293
Hrithik Majumder 0 5 6 5.0
294
Ashique 0 2 3 4.0
295
Tanvir Rahman Anik 0 1 9 4.0
296
Arif Shahriar 0 1 1 4.0
297 Sinthia Rupa 0 1 1 4.0
298
ZAAditto 0 1 6 4.0
299
Sakib Hasan Jeebon 0 1 3 0.0
12 of 12